Terugkerend visserschip van Hermanus Koekkoek (1815-1882) foto Simonis en Buunk

Bij kunsthandel Simonis & Buunk in Ede beginnen vandaag de kijkdagen voor een nieuw soort veiling: de Fischer's Auction. Daarbij kunnen potentiële kopers via een gesloten envelop een bod doen bij een notaris waarna de hoogste bieder het kunstwerk krijgt voor het bod van de een-na-hoogste bieder.

"Het grote verschil met een gewone veiling waarbij je tegen elkaar opbiedt, is dat deze manier van veilen veel discreter is", zegt Kas Buunk. "Het is een gesloten-bod veiling. Dat past veel meer bij kunst dan de traditionele Engelse veiling."

Buunk is de zoon van de Edese kunsthandelaar en masterstudent economie. Hij onderzocht het veilingprincipe en ontdekte dat de Fischer's Auction, ook wel Vickrey veiling genoemd, eenzelfde omzet oplevert als de gewone veiling.

"Maar kunsthandel draait juist om discretie. En dat is waar heel deze manier van veilen om draait: je geeft mensen de tijd, je geeft ze advies en je stelt mensen in de gelegenheid een bod uit te brengen dat zijn concrete waardering voor een bepaald kunstwerk uitdrukt."

Veiling

Notaris

Het gaat zo: twee weken lang zijn bij de Edese kunsthandel 85 kunstwerken te bewonderen. In die twee weken kunnen belangstellenden in een gesloten envelop een bod uitbrengen bij de notaris. Alleen de notaris weet wie de bieders zijn. Uiteindelijk meldt hij alleen de naam van de hoogste bieder en de hoogte van het op één na hoogste bod. Voor dat laatste bedrag gaat het kunstwerk dan de deur uit.

Bieders mogen uiteraard zelf weten wat ze bieden. Ze mogen echter niet onder een minimumlimiet bieden die het veilinghuis heeft bepaald. "En als je geen risico's wil lopen blijf je ook onder de verzekeringswaarde van het werk", zegt Kas Buunk.

Zo wordt bijvoorbeeld een schilderij van Hermanus Koekkoek geveild met de titel Terugkerend vissersschip. De limietwaarde is 13.500 euro, de verzekeringswaarde 25.000 euro. Vervolgens is het aan de bieder om te bedenken voor welke prijs het schilderij waarschijnlijk gaat. Maar vooral: hoeveel hij of zij er zelf voor over heeft.

"Ik zie heel veel potentie in deze veilingmethode", zegt Buunk. "In de kunsthandel doe je als het ware aan handel in vertrouwen. Daar is dit bij uitstek geschikt voor. 

STER reclame