Asielzoekers stappen in de bus naar aanmeldcentrum Ter Apel NOS

De grootste groep mensen die asiel aanvraagt in Nederland is afkomstig uit Syrië. Bijna de helft van het totaal aantal asielzoekers is Syriër.

Afgelopen maand vroegen ruim 2300 Syriërs asiel aan. Dat blijkt uit de laatste asieltrendcijfers die de IND vandaag heeft gepubliceerd.

Wat opvalt is dat het aantal asielzoekers uit Syrië de afgelopen vier maanden bijna is verviervoudigd. In april van dit jaar meldden zich zo'n 650 Syrische asielzoekers in Ter Apel. De tweede grote groep asielzoekers komt uit Eritrea. Ruim 1000 mensen uit dat land klopten afgelopen maand aan bij de IND.

Meer asielaanvragen

In de eerste zeven maanden van dit jaar deden ruim 19.000 mensen een asielaanvraag in Nederland. Dat zijn 5000 mensen meer dan over dezelfde periode vorig jaar. 

Het gaat hierbij om eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en gezinsherenigers. Die laatste groep wordt steeds groter. Bijna eenderde van het aantal mensen dat in de afgelopen maand naar Nederland kwam, was een zogenoemde nareiziger. Dat is een partner of een kind van asielzoekers die hier een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben gekregen.

Veel minderjarige Eritreeërs

Ook komen er steeds meer alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) naar Nederland. In juli vroegen 324 minderjarigen asiel aan. Een jaar eerder waren dat er 37. De grootste groep minderjarigen is afkomstig uit Eritrea (186).

STER reclame