ANP

De politiebonden voeren op Prinsjesdag geen actie in Den Haag. Op verzoek van de achterban worden de Troonrede, de rit met de Gouden Koets en de presentatie van de Miljoenennota ongemoeid gelaten. Buiten Den Haag zijn er wel acties. Leden worden opgeroepen die dag hun werk een halve dag neer te leggen.

Op de eerste dag van de Algemene Beschouwingen, direct na Prinsjesdag, zijn er wel acties in Den Haag. Agenten uit het hele land leggen dan menselijke ketens rond een aantal ministeries, waaronder dat van Veiligheid en Justitie. Het is de bedoeling dat er dan niemand meer in of uit kan.

Daarna volgt een grote protestbijeenkomst, waarbij politiemensen hun ongenoegen kunnen laten blijken over de opstelling van het kabinet in de cao-onderhandelingen.

Ministerie wacht af

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil nog niet reageren. Het wacht tot de precieze aard en omvang van de acties bekend is. 

Vorige week zei een woordvoerder van minister Van der Steur dat acties de openbare orde en veiligheid niet mogen schaden. Als dat wel dreigt te gebeuren, volgen juridische stappen om acties te voorkomen. 

Standpunt kabinet

Het afgelopen weekend noemde ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp het standpunt van premier Rutte over de politieacties "volstrekt ongepast". Rutte zei dat de ambtenaren 5 procent loonsverhoging krijgen en eenmalig 500 euro erbij. "Dit is echt veel", zei de premier daarover.

Van de Kamp zei dat die verhoging deels wordt betaald uit pensioenpremies. Daarnaast zou de verhoging niet genoeg zijn om te compenseren dat ambtenaren de afgelopen jaren op de nullijn zaten.

De komende week voert de politie acties tijdens Sail Amsterdam

STER reclame