Desi Bouterse krijgt de sjerp opnieuw omgehangen

In Suriname is Desi Bouterse opnieuw geïnstalleerd als president van het land. De plechtigheid vond plaats in de Anthony Nesty Sporthal in Paramaribo, die voor de gelegenheid dienstdeed als parlement van Suriname, de Nationale Assemblee. Veel hoogwaardigheidsbekleders waren aanwezig. Ook Nederland werd vertegenwoordigd.

In een toespraak dankte Bouterse het Surinaamse volk en zijn partij, de NDP, voor het vertrouwen. Daarna ging hij in op de financiële problemen van het land. "Wij willen niet langer afhankelijk zijn van de prijzen van goud en olie", sprak hij. "We hebben daar geen enkele invloed op. We moeten nieuwe sectoren ontwikkelen en eindelijk iets doen met die duizenden hectaren grond die onbenut blijven."

Toerisme en milieu

Het toerisme en het milieu moeten volgens het staatshoofd meer aandacht krijgen. Hij riep Surinamers over de hele wereld op om mee te werken aan de ontwikkeling van het land. Ten slotte wees Bouterse erop dat het Surinaamse milieu behoort tot de meest bedreigde ter wereld. "Het milieu staat centraal bij de ontwikkeling van ons land. Energie moet duurzamer opgewekt worden."

Parlementsvoorzitter Jenny Simons, die Bouterse de presidentiële sjerp omhing, riep Bouterse op om toe te zien op een transparante en effectieve overheid. "Op die manier weten we zeker dat de overheidsgelden goed besteed worden. Wij als parlement zullen u kritisch ondersteunen", zei Simons.

Na de ceremonie verliet Bouterse onder het meezingen van zijn lijflied That's Life de zaal. Daarna werden de ministers van het tweede kabinet van Bouterse beëdigd.

Nederlandse ambassadeur

De hoogwaardigheidsbekleders die aanwezig waren, kwamen vooral uit de regio. De presidenten van Ecuador en buurland Guyana waren erbij. Andere landen zoals Cuba, Venezuela, Argentinië, Brazilië en Colombia waren ook op hoog niveau vertegenwoordigd.

Ook de Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman was aanwezig op uitnodiging van de regering. Tijdens de inauguratie van Bouterse's eerste termijn was de Nederlandse ambassadeur niet uitgenodigd, maar inmiddels zijn de betrekkingen tussen Nederland en Suriname verbeterd.

Corruptie

De nieuwe regering wacht een zware taak. Het royale uitgavenbeleid van de vorige regering-Bouterse heeft een flinke aanslag gepleegd op de staatskas. 

Er zal flink bezuinigd moeten worden. De dalende olie- en goudprijzen, de belangrijkste inkomstenbronnen voor Suriname, moeten worden gecompenseerd. Een van de mogelijkheden daartoe is het reorganiseren van het slecht functionerende belastingstelsel. 

Bouterse heeft bovendien de taak om corruptie en vriendjespolitiek aan te pakken. Vijf jaar geleden kondigde de president een 'kruistocht tegen de corruptie' aan. Hij moet in de komende vijf jaar bewijzen of hij in staat is om die eerder gedane belofte na te komen.

Aankomst Bouterse bij inauguratie

STER reclame