NOS Nieuws

Asscher: minnen nog uit koopkrachtcijfers poetsen

Minister Asscher gaat zijn best doen om de minnen uit de koopkrachtcijfers voor volgend jaar weg te werken. Dat zegt hij in reactie op de ramingen die het Centraal Planbureau vandaag publiceerde met het oog op Prinsjesdag. "Het koopkrachtbeeld moet gerepareerd worden."

Uit die ramingen blijkt dat de economie steviger aantrekt dan eerder werd verwacht en dat de meeste werkenden er zo'n 2,4 procent in koopkracht op vooruit gaan. Asscher is blij met dat nieuws, maar ziet het als een opdracht voor het kabinet om de ingezette daling van de werkloosheid "verder door te trekken".

Maar de CPB-cijfers maken ook duidelijk dat uitkeringsgerechtigden het met 0,3 procent minder moeten doen, en gepensioneerden met 1,1 procent minder. De minister zegt dat hij er alles aan wil doen om op Prinsjesdag een begroting te presenteren waarin ook deze groepen er volgend jaar niet op achteruit gaan.

Koopkrachtverandering

20152016
Inkomen tot 33.250 euro +0,6%- 0,5%
Inkomen tussen 33.250 en 66.500 euro+0,8%+1.,8%
Inkomen tussen 66.500 en 97.500 euro +1,4%+2,1%
Inkomen boven 97.500 euro +1,1%+1,3%
Asscher: hier moet nog wel wat aangebeuren

Huishoudens verdeeld naar soort inkomen

20152016
Inkomen uit werk +1,3%+2,4%
Inkomen uit uitkering+0,6%-0,3%
Gepensioneerden -0,0%-1,1%

Ook Kamerlid Nijboer van de PvdA is blij met de gunstige ramingen, maar vraagt aandacht voor de inkomens van ouderen, die onder druk staan. Hij wil voorstellen zien voor een "rechtvaardiger koopkrachtbeleid".

VVD'er Harbers ziet in de ramingen een bewijs dat de economie het nog beter doet dan we al dachten. "Het is nu aan het kabinet om op dit stevige fundament voort te bouwen en in aanloop naar Prinsjesdag de laatste besluiten te nemen over belastingverlaging en koopkracht in 2016."

'Werk te verrichten'

D66-Kamerlid Koolmees spreekt van goede cijfers, maar vindt dat de werkloosheid met 6,7 procent te hoog blijft. Hij roept het kabinet op om het dak te repareren nu de zon schijnt. "Daarom moet dit kabinet een echte belastinghervorming niet langer uitstellen vanwege politieke onenigheid."

Arnold Merkies van de SP betreurt dat de juist de laagste inkomens erop achteruitgaan. "Het kabinet heeft nog veel werk te verrichten om op Prinsjesdag met betere plannen te komen, die de lasten eerlijker verdelen en bovendien echt een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid."

Huishoudtype

20152016
Tweeverdieners +0,9%+1,8%
Alleenstaanden+0,8%+0,2%
Alleenverdieners+0,3%+0,6%

Gezinssamenstelling

20152016
Met kinderen +1,4%+2,2%
Zonder kinderen +1,0%+1,9%

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl