NOS / Marc Hamer

Is de visstand voldoende op peil? De komende week doet het Waterschap Friesland in de meren in de noordelijke provincie onderzoek. Het Waterschap onderzoekt hoeveel vissen er in het water zitten, hoe zwaar ze zijn en wat de conditie is van de populatie.

"De afgelopen tijd hebben we onder meer natuurvriendelijke oevers aangelegd om bescherming te bieden aan de vissen", vertelt Jan Roelsma van het Waterschap Friesland. "Op die manier willen we een veilige plek creëren voor de vissen om te paaien." Dit is het paarproces van vissen.

Vissen tellen in Friesland

Daarnaast controleert Roelsma of er is sprake is van een gezonde visstand. "We checken het watersysteem. Als er veel brasem inzit, is dat een teken dat de vispopulatie eentonig is en dat is niet goed." Volgens Roelsma is het water dan troebeler en kunnen er minder waterplanten groeien. Zit er ook snoek, dan is dat goed nieuws.

De onderzoekers zullen geduld moeten hebben. Snoeken leven namelijk in het donker. De zoektocht gaat dan ook de hele nacht door.

Aan het einde van dit jaar moeten de onderzoeksresultaten bekend zijn.

NOS / Lars Boogaard

Monitoren visstand

In 2006 is Nederland begonnen met het monitoren van de visstand volgens de Europese Richtlijn. Sinds 2009 gaat het over het algemeen beter met de visstand in Nederland. "De visstand is een belangrijke weerspiegeling van de ecologische toestand van een watersysteem", zegt Ciska Blom van de Unie van Waterschappen. "In de afgelopen jaren hebben de waterschappen hard gewerkt om de vismigratie te verbeteren en de directe leefomgeving van de vis op orde te krijgen."

STER reclame