De nieuwe nationale politie krijgt één nationale korpschef die het gezicht wordt van de politie. Dat is één van de plannen die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie bekend maakte. De minister zelf wordt korpsbeheerder.

"De nationale politie moet leiden tot een veiliger Nederland", zei Opstelten bij zijn presentatie. "Er moet meer ruimte komen voor het vakmanschap van de politieman of -vrouw." Opstelten wil "minder bureauwerk, meer blauw op straat en meer focus op de wijk."

Politieregio's

Zoals in het regeerakkoord staat, zal het landelijke korps uit tien politieregio's bestaan. De grenzen van de regio's komen overeen met de gerechtelijke arondissementen met daarin de rechtbanken en het Openbaar Ministerie.

Verder worden er één of meer landelijke eenheden gevormd, zoals bijvoorbeeld de recherche. ICT, inkoop, huisvesting en personeelsbeleid worden ondergebracht bij één politiedienstencentrum.

De minister hoopt dat de nieuwe politiewet op 1 januari 2012 in werking treedt..

STER reclame