De financiële topman van Delta Lloyd, Emiel Roozen Delta Lloyd

De financiële topman van Delta Lloyd, Emiel Roozen, stapt op. Ook de voorzitter van de raad van commissarissen, Jean Frijns, treedt terug.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank had eerder het vertrek van Roozen geëist en legde een boete van bijna 23 miljoen euro op. Volgens de toezichthouder had Delta Lloyd beslissingen genomen op basis van vertrouwelijke informatie van de toezichthouder. 

De verzekeraar verzette zich eerder nog fel tegen dat besluit. President-commissaris Frijns liep voorop om de boete aan te vechten. "De zienswijze van DNB is niet te rijmen met onze feiten", zei hij eerder.

Zaak sluiten

De rechter stelde afgelopen vrijdag echter dat de opgelegde boete terecht is, al zei de rechter ook dat DNB het besluit om Roozen weg te sturen verder moest onderbouwen. "Delta Lloyd denkt dat het nu in het belang is van Delta Lloyd en al haar belanghebbenden om deze zaak zo snel mogelijk te sluiten", schrijft Frijns in een verklaring. 

"Ook ik trek mijn conclusies dat de rechter de beoordeling van de feiten zo anders heeft beoordeeld dan de raad van commissarissen."

Frijns treedt per 1 oktober terug.

President-commissaris Jean Frijns van verzekeraar Delta Lloyd

STER reclame