De Nederlandsche Bank eiste het vertrek van financieel topman Emiel Roozen van Delta Lloyd. ANP

De boete van bijna 23 miljoen euro die De Nederlandsche Bank gaf aan financiële instelling Delta Lloyd, is terecht. Dat heeft de rechter bepaald. 

Delta Lloyd kreeg die boete vanwege het nemen van beslissingen op basis van vertrouwelijke informatie. Delta Lloyd was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter.

DNB verwijt Delta Lloyd de renterisico's te hebben aangepast vlak voordat de vaste rekenrente werd ingevoerd. Delta Lloyd nam die beslissing op basis van informatie die nog niet officieel was en had dat volgens DNB niet mogen doen. Daarmee haalde Delta Lloyd onterecht financieel voordeel, vindt DNB.

Wegsturen

Naast de boete eiste DNB ook dat financieel directeur Emiel Roozen uiterlijk 1 januari 2016 zou vertrekken. Daar is de rechter het niet mee eens. Daarover moet DNB een nieuwe beslissing nemen.

Wat dat precies inhoudt en hoe de rechtbank tot zijn uitspraken is gekomen, is onbekend. De rechtbank publiceerde alleen een korte verklaring zonder uitleg en motivering

Maandag worden meer documenten online gezet. Volgens de rechtbank is dat gebruikelijk. Op die manier kunnen beide partijen reageren op de uitspraak.

STER reclame