NOS / Lars Boogaard

In de laatste dagen van juni zijn er 1850 ontslagaanvragen gedaan. Dat is aanzienlijk meer dan gebruikelijk. Normaal krijgt het UWV die hoeveelheid aanvragen in ruim twee weken binnen.

Verschillende arbeidsrechtadvocaten zeggen dat de hausse komt doordat veel werkgevers nog snel gebruik wilden maken van het oude ontslagrecht. "Vooral voor werkgevers met kleinere bedrijven was het goedkoper om mensen voor 1 juli te ontslaan", zegt Stefan Sagel, advocaat en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. 

"In de nieuwe wet heeft een werknemer bijna standaard recht op een ontslagvergoeding. Ook wordt er strenger getoetst of je iemand wel mag ontslaan. Werkgevers hebben dus tactisch geopereerd."

Nieuwe wet

Iedereen die twee jaar of langer in dienst is geweest, heeft onder de nieuwe wet (wwz) recht op een transitievergoeding. Dat is maximaal 75.000 euro of een jaarsalaris als je meer verdient. Veel, met name kleinere, bedrijven moeten dus vergoedingen gaan betalen. En die financiële risico's willen of kunnen ze niet altijd dragen, merkt juridisch dienstverlener DAS Rechtsbijstand.

"We zien dat bedrijven vooral voor zekerheid kiezen," zegt Olav Wagenaar van DAS. "Met het nieuwe ontslagrecht zullen werkgevers veel vaker verplicht een ontslagvergoeding moeten betalen. Dat proberen ze zoveel mogelijk te voorkomen." 

Ook wordt in het nieuwe ontslagrecht de ontslagaanvraag strenger getoetst. "Een werkgever moet bijvoorbeeld laten zien dat er alles aan is gedaan om iemand die bijvoorbeeld niet goed functioneert te verbeteren", zegt Wagenaar.

Al eerder werd duidelijk dat veel werkgevers bij dreigend ontslag volop keken of het goedkoper was om iemand juist voor of na 1 juli te ontslaan. Of er ook werkgevers zijn die juist hebben gewacht om mensen na 1 juli te ontslaan, moet nog blijken.

STER reclame