Het Marktplein en de Nieuwe Kerk in Delft ANP

Archeologen uit Delft zijn niet blij met de plannen van de gemeente om een nieuwe kelder aan te leggen onder de Nieuwe Kerk. Voor het aanleggen van die kelder moeten 2100 graven worden geruimd. 

Archeologen van de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN) en de Oudheidkundige Werkgemeenschap (OWD) willen dat alle graven onderzocht worden, maar de gemeente wil dat niet. De archeologen hebben daarom een bezwaarschrift ingediend bij de rechter. 

"Het gaat om 500 jaar aan graven. Daarin zit ontzettend veel waardevolle informatie", legt Bram van den Band van de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie uit. "Bijvoorbeeld over de cultuur of de gezondheid van mensen eeuwen terug. Wij zijn reuze geïnteresseerd om al die graven te onderzoeken."

Akkoord

De nieuwe kelder die aangelegd wordt, moet dienen als evenementenruimte. Dat moet volgens de gemeente de leefbaarheid van de kerk ten goede komen. De gemeenteraad stemde eerder in met de bouw. 

Het Delftse College van Burgemeesters en Wethouders wil niet alle graven onderzoeken, maar wil een kleiner onderzoek dat bovendien goedkoper is. Volgens een woordvoerder van de gemeente moet dat voldoende wetenschappelijke informatie opleveren. 

Van den Band: "Maar met dat budget van 3 ton kan je slechts 10 tot  20 procent van de graven onderzoeken. De rest komt in een massagraf. Dat is eeuwig zonde. Er is veel meer geld nodig: ruim een miljoen."

Oranjes

De kelder onder Nieuwe Kerk is vooral bekend als laatste rustplek van de leden van het Koninklijk Huis. De bouw van de nieuwe evenementenkelder zal geen problemen opleveren voor de graven van de Oranjes. 

De gemeente Delft laat weten op de hoogte te zijn van de bezwaren van de archeologen, maar wil de uitspraak van de rechter afwachten. Die volgt over zes weken. Tot die tijd ligt de bouw stil.

STER reclame