Een arts houdt een implantaat vast
NOS Nieuws

Advocaat: artsen kozen voor die implantaten

Vier Nederlandse ziekenhuizen en privé-klinieken krijgen een claim van vrouwen die PIP-borstimplantaten hebben gekregen die onveilig bleken te zijn. Veel vrouwen hebben last van complicaties. Zowel de Franse fabrikant als de Nederlandse importeur Rofil is failliet, die zijn dus niet meer aan te pakken.

NPO Radio 1 sprak met letselschade-advocaat June van Oers, die namens 180 patiënten een procedure is gestart tegen de ziekenhuizen. Het is niet bekend om welke ziekenhuizen en klinieken het gaat.

Waarom pakt u de ziekenhuizen en klinieken aan?

"De reden dat we de ziekenhuizen aanspreken is dat de patiënten tot nu toe nergens terecht kunnen voor vergoeding van hun schade. De ziekenhuizen hebben de keuze gemaakt om die implantaten te gebruiken. In principe staat het ook gewoon in de wet. Als een arts gebruik maakt van een medisch hulpmiddel dat niet geschikt blijkt en de patiënt daardoor schade lijdt, dan kun je daar de ziekenhuizen op aanspreken."

Er is toch een wetsclausule waarin staat dat het onredelijk is om ziekenhuizen aansprakelijk te stellen?

"Er moet altijd een afweging worden gemaakt of het redelijk is of niet. In dit geval is de producent failliet en is de leverancier failliet en kunnen de slachtoffers mogelijk nergens terecht."

Maar het gaat toch om aansprakelijkheid? Heeft u bewijs dat de artsen wisten van de problemen en moedwillig zijn doorgegaan?

"Dat is geen vereiste in dat artikel. Je kunt het vergelijken met gebrekkige opstal. Als er een dakpan van je huis valt en die komt op iemands hoofd terecht, dan hoeft diegene niet aan te tonen te hebben geweten dat die dakpan los lag. Dat is een risicoaansprakelijkheid van de eigenaar. Je zou het in dat kader kunnen zien. De arts kiest ervoor om dat product te gebruiken en dat brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Die artsen dienen zich ook behoorlijk te verzekeren voor de producten die ze gebruiken voor het werk dat ze doen. Nu zitten er patiënten thuis met schade, terwijl ziekenhuizen verzekerd zijn."

U heeft ook bij de Franse rechter een claim ingediend tegen een Duitse keuringsinstantie die die implantaten heeft goedgekeurd...

"Die zaak loopt al een hele tijd. Onlangs hebben we een kleine tegenslag gehad. Het Hof in Frankrijk heeft het afgewezen, maar de strijd is nog niet gestreden. Het is belangrijker dat er ook in Nederland een uitspraak komt."

Is het niet zaak om de goede volgorde te bewandelen? Moet u niet ook in Nederland eerst bij de inspectie zijn?

"De aansprakelijkheid van de ene partij doet niet af aan de aansprakelijkheid van de andere partij. Het gaat erom wie er uiteindelijk met de schade moet blijven zitten. Als je niets doet, is dat de patiënt. Die is een ziekenhuis binnengelopen en heeft om voorlichting gevraagd en om een veilig product. Wij vinden het niet redelijk dat de patiënt moet blijven zitten met die schade."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl