Gemeenten betalen tegenwoordig de rekening van jeugdhulpverleners, maar willen wel weten wat de patiënt heeft
NOS Nieuws

Oppositie: privacy van kinderen in jeugdzorg in geding

Oppositiepartijen CDA, D66 en GroenLinks willen opheldering over een nieuwe regeling van het kabinet om gemeenteambtenaren informatie te geven over de psychische problemen van kinderen in de jeugdzorg.

De partijen maken er bezwaar tegen dat voor de invoering van deze regeling geen goedkeuring wordt gevraagd aan de Tweede Kamer. "Het kan niet zo zijn dat over een belangrijk onderwerp als het medisch beroepsgeheim de Kamer geen inbreng heeft", zegt D66-Kamerlid Bergkamp. Ze wil van de staatssecretarissen Van Rijn van Volksgezondheid en Dijkhoff van Justitie voor het eind van deze week opheldering.

Medisch beroepsgeheim

Het gaat om een tijdelijke regeling van de twee bewindslieden. Artsen en andere betrokkenen uit de zorg hebben de Kamer al laten weten bezwaren te hebben tegen het schenden van het medisch beroepsgeheim in de jeugdzorg.

De gemeenten gaan nu over de jeugdzorg en vragen voor het controleren van hun rekeningen informatie op over het ziektebeeld van de jonge patiënten. Sommige ambtenaren vragen ook een exacte beschrijving van de klachten of het behandelplan op. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft hierover al aan de bel getrokken.

Volgens de wet mag vertrouwelijke informatie van jongeren met psychische problemen namelijk niet in handen komen van mensen die geen beroepsgeheim kennen. Maar sommige gemeenten weigeren rekeningen te betalen als niet duidelijk is wat er precies aan de hand is.

Delirium

Het kabinet erkent het probleem en vreest dat er problemen ontstaan met de uitbetalingen in de jeugdzorg. De bewindslieden stellen nu voor om de Jeugdwet op een aantal punten aan te passen.

Gemeenteambtenaren kunnen wel informatie over een patiënt krijgen. Maar de ziektebeelden mogen alleen met een code in hoofdcategorieën worden beschreven. Op het declaratieformulier komt dan bijvoorbeeld te staan: depressieve stoornissen, eetstoornissen, aan alcohol gebonden stoornissen, aandachtstekort- en gedragsstoornissen of delirium of dementie. "Al met al mag bij de declaratie nooit de diagnose zelf worden genoemd," zo staat in de regeling die via de website Privacy Barometer na te lezen is.

Voor deze regeling is tot verbazing van de oppositiepartijen geen toestemming van het parlement nodig. "Het is ongelooflijk dat de staatssecretarissen op zo'n belangrijk onderwerp een sluiproute nemen om een democratisch proces te ontwijken", zegt Kamerlid Voortman van GroenLinks.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat de regeling nu wordt besproken met het College Bescherming Persoonsgegevens. Als er een definitieve regeling komt, zal de Tweede Kamer wel aan bod komen, aldus het ministerie van VWS.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl