ANP XTRA

De Pensioenfederatie, de belangenbehartiger van 250 pensioenfondsen, is teleurgesteld over het besluit van De Nederlandsche Bank om de renteregels voor pensioenopbouw te veranderen. "Dit heeft gevolgen voor alle pensioendeelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Wij maken ons grote zorgen", zegt een woordvoerster.

DNB heeft, als toezichthouder op de pensioenfondsen, besloten dat de fondsen hun pensioenverplichtingen en pensioenpremies voortaan moeten berekenen aan de hand van een meer realistische rente. De vaste rekenrente wordt vanaf morgen vervangen door een rente die meebeweegt met de marktrente. 

Dat heeft meteen tot gevolg dat de rente omlaag gaat, van 4,2 naar 3,3 procent. De dekkingsgraad, eenvoudig gezegd de waarde van een fonds, gaat daardoor ook omlaag. En dat kan weer tot gevolg hebben dat deelnemers meer premie moeten gaan betalen. 

Hard en pijnlijk

"Dit besluit komt hard aan bij onze deelnemers en gepensioneerden." Bij pensioenfonds Metaal & techniek (PMT), met 1,3 miljoen deelnemers het grootste marktpensioenfonds, daalt de dekkingsgraad van 103,5 procent naar 100,2 procent. "Een forse daling" zegt directeur Guus Wouters.

"Indexatie van de pensioenen zit er voorlopig niet in en pensioenen die nu opgebouwd worden, worden duurder en dat is een pijnlijke boodschap."

Uit een dal

Nederlands grootste pensioenfonds ABP is de gevolgen van de wijziging in kaart aan het brengen. "Onze rekenaars zijn aan de slag", zegt een woordvoerster. De pensioenfondsen hoorden ook pas vandaag dat de wijziging ingaat. "Die heeft sowieso gevolgen voor onze financiële positie en voor de premie, maar welke weten we nog niet".

Sommige pensioenfondsen kunnen alsnog gedwongen worden om met een herstelplan te komen, omdat hun dekkingsgraad door de aangepaste rente onder de vereiste 105 procent zakt. Een 'gezond' fonds gaat van een dekkingsgraad van 108 procent naar 104,5.

"Dit is een klapje voor de pensioenfondsen, die net uit een dal kwamen", zegt Frank Driessen van pensioenadviseur Aon Hewitt. "Hierdoor komen meerdere fondsen in de problemen en moeten nog een aantal jaar wachten met indexeren, het verhogen van de pensioenuitkeringen."

Jong en oud

DNB voert de nieuwe rekenrente in om op lange termijn meer zekerheid te creëren voor alle  pensioendeelnemers: gepensioneerden en premiebetalers, jong en oud. Bij een te hoge rekenrente wordt er namelijk te veel pensioen uitgekeerd en te weinig premie betaald en dat wreekt zich in de toekomst.

Door de financiële crisis en de extreem lage marktrente zijn veel pensioenfondsen de afgelopen jaren in de problemen gekomen. De UFR moet pensioenfondsen beter beschermen tegen heftige bewegingen op financiële markten.

STER reclame