Principeakkoord over loonstijging ambtenaren

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

1/2Rutte: principeakkoord over loonstijging ambtenaren

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

2/2Plasterk: ontzettend blij dat we dit nu kunnen doen

Er is een akkoord tussen het kabinet en een meerderheid van de vakbonden over meer loon voor mensen in de publieke sector. Het principe-akkoord is gesloten met CNV, CMHF en het Ambtenarencentrum. Vakcentrale FNV onderschrijft de afspraken niet. 

Het akkoord geldt voor politieagenten, leerkrachten, militairen, medewerkers van de rechterlijke macht en rijksambtenaren. In totaal bestaat deze groep uit ruim 600.000 mensen. Ze krijgen een loonstijging over dit en volgend jaar van in totaal ruim 5 procent. Daarnaast krijgen deze groepen in september eenmalig een bedrag van 500 euro per persoon. 

De afspraken komen na vier jaar nullijn. Minister Plasterk zei dat er eindelijk ruimte is om mensen in de publieke sector ook in hun portemonnee te laten voelen dat ze worden gewaardeerd. "Ik ben ontzettend blij dat we dit nu kunnen doen."

Uitwerken

De principe-afspraken moeten nu in aparte cao's worden uitgewerkt. Politieagenten, militairen en ander rijkspersoneel hebben maandenlang actie gevoerd.

Het kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld, maar onderdeel van de afspraken is ook dat het ABP-pensioen op een andere manier wordt geïndexeerd. De pensioenbijdrage werd de afgelopen jaren gebaseerd op de loonontwikkeling; vanaf volgend jaar geldt een systeem van prijsindexatie. 

Tijdsdruk

De FNV, die de afspraken niet steunt en vannacht uit de onderhandelingen is gestapt, vindt dat het kabinet meer tijd moet nemen om de gevolgen van de voorstellen te onderzoeken. Voorzitter Heerts vindt het niet verantwoord het akkoord aan zijn leden voor te leggen, omdat hij de consequenties niet kan overzien. "Zo'n beslissing neem je niet onder grote tijdsdruk van het zomerreces."

Plasterk noemde de onderhandelingen van de afgelopen tijd heel ongebruikelijk. Over pensioenen en andere arbeidsvoorwaarden wordt meestal apart gepraat, maar nu zijn de gesprekken daarover samengevoegd. De onderhandelingen hebben tot half vier vannacht geduurd. De minister toonde zich opgetogen over het resultaat. 

STER Reclame