Inspecteurs op de dijk bij Woerden NOS

Waterschap De Stichtse Rijnlanden stuurt vandaag een team inspecteurs op pad langs de dijken tussen Woerden en Utrecht. Het zogeheten dijkleger gaat 45 kilometer veendijk controleren op scheuren en verzakkingen.

Dat gebeurt omdat het de laatste tijd zo weinig regent, zegt dijkgraaf Patrick Poelmann van het waterschap. "We liggen dit jaar 200 millimeter achter op de gemiddelde regenval. Die blauwe lucht is misschien fijn voor de mensen, maar het zou voor de dijken goed zijn als het wat vaker regent."

Inspectie 45 kilometer veendijk na droogte

Besproeien

Nederland kent ongeveer 3500 kilometer veendijk; kleidijk die op veen is gebouwd. De meeste veendijken liggen in Zuid-Holland, Noord-Holland en Friesland. Bij weinig neerslag drogen die dijken snel uit. Als dat gebeurt, kunnen ze verzakken.

De waterschappen die dit soort dijken in hun gebied hebben, sturen daarom inspecteurs op pad om ze nauwkeurig te controleren. Als er scheuren zijn, wordt er ingegrepen om dijkverzakkingen te voorkomen. De dijken worden dan beregend door ze vanaf een platbodem vanuit de rivier te besproeien. "Want een vochtige dijk is een stevige dijk", zegt Poelmann.

Wilnis

In augustus 2003 werden de dijkbeheerders totaal verrast door een grote dijkdoorbraak bij Wilnis. Daar begaf een veendijk het plotseling. Deskundigen denken dat de dijk door uitdroging zo licht werd dat hij verschoof. 

Een maand later gebeurde hetzelfde bij de Rottekade in Rotterdam. Dat was de aanleiding om deze dijken veel beter in de gaten te houden. 

STER reclame