ANP

Kabinet: jongeren moeten niet betalen voor pensioen ouderen

time icon

Staatssecretaris Klijnsma wil het huidige pensioenstelsel grondig veranderen. De premies van jonge werknemers zouden niet meer moeten worden gebruikt voor de pensioenopbouw van oudere werknemers.

Dat wil de staatssecretaris doen door de zogenoemde 'doorsneesystematiek' vanaf 2020 in stappen af te bouwen. Volgens dat stelsel betalen ouderen en jongeren binnen hetzelfde pensioenfonds dezelfde percentages van hun loon en bouwen ze percentueel hetzelfde pensioen op. Het afbouwen van het systeem kost zo'n 100 miljard euro, becijferde het Centraal Planbureau eind 2013 al.

Profiteren

De staatssecretaris vindt het niet meer van deze tijd dat ouderen en jongeren in een pensioenfonds hetzelfde percentage premie betalen en hetzelfde percentage opbouwen. Op de inleg van een jongere kan namelijk langer rendement worden behaald dan op de inleg van een oudere.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Klijnsma over pensioenen

In het verleden was dat een minder groot probleem doordat jongeren in een pensioenfonds vanzelf oud werden en dus gingen profiteren. Tegenwoordig wisselen werknemers vaker van baan en pensioenfonds en zijn ze minder vaak in vaste dienst. Daarom begint het systeem steeds meer te wringen, vindt de staatssecretaris.

100 miljard

De plannen moeten de komende maanden verder worden uitgewerkt. In overleg met de sociale partners en deskundigen zal naar een nieuw stelsel worden gezocht waarbij ook de goede kanten van het huidige systeem behouden blijven.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat ook in het nieuwe systeem een mate van collectiviteit blijft bestaan en dat een individu niet alleen opdraait voor de beleggingsrisico's. Iedereen vrijwillig voor zijn eigen pensioen laten sparen gaat het kabinet te ver. Dan bestaat het gevaar dan mensen onvoldoende of in het geheel niet sparen voor hun oude dag.

Ook moet een manier worden gevonden dat de kosten van een stelselwijziging eerlijk worden gedeeld. De staatssecretaris wil niet dat de rekening van 100 miljard euro bij één generatie of groep wordt neergelegd. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan.

Uitlegbaar

"Het moet eenvoudig, uitlegbaar en door de deelnemer controleerbaar zijn", schrijft Klijnsma. Haar voorstellen vloeien voort uit de gesprekken van de Nationale Pensioendialoog, waarin burgers, sociale partners, deskundigen en anderen hun zegje konden doen. Het kabinet streeft ernaar om iedereen die werkt, ook zzp'ers, verplicht te laten sparen voor een pensioen.

STER Reclame