Minister Dijsselbloem
NOS Nieuws

Harde brief Dijsselbloem over Griekenland aan PvdA

Minister van Financiën en Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem heeft de PvdA-leden een zeer kritische brief (.pdf) geschreven over Griekenland. Daarin zet hij uiteen waarom het volgens hem fout is gegaan met de Griekse economie.

Het is gebruik binnen de PvdA dat een van de bewindslieden op zondag een brief schrijft aan de achterban.

Griekenland had volgens Dijsselbloem nooit mogen toetreden tot de euro. Het overheidstekort van het land is precies een jaar onder de maximaal toegestane 3 procent geweest, niet toevallig het jaar dat Griekenland toetrad tot de euro. Hij wijst erop dat dat is gebeurd op basis van onbetrouwbare statistieken en dat de Griekse regering in 2009 zelf al heeft erkend dat het werkelijke tekort tijdens de toetreding ruim 15 procent was.

Zeepbel

Dat Athene zich toch bij de euro voegde, leidde tot "een immense zeepbel", aldus Dijsselbloem. Het land leefde op de pof, de overheidsuitgaven en -schulden namen enorm toe. De luchtbel is inmiddels leeggelopen en dat ligt volgens hem niet aan het steunprogramma, integendeel: "zonder Europees steunprogramma was de instorting van de economie nog veel sneller en verder gegaan."

Het klopt volgens de Eurogroepvoorzitter niet dat de Griekse staatsschuld onhoudbaar is. Die schuld bedraagt meer dan 170 procent van het BBP, maar de looptijd van de leningen (ruim dertig jaar) en het lage rentepercentage (1 à 1,5 procent) maken dat de kosten van de Griekse schulden feitelijk "zeer laag" zijn.

"Eerlijke politici"

Dijsselbloem wijst erop dat er ingrijpende hervormingen nodig zijn, zoals het aanpakken van de slechte belastingmoraal, de corruptie en vriendjespolitiek en de macht van bepaalde bedrijven, zoals de rederijen, die geen belasting hoeven te betalen.

Hij verwijt de regering-Tsipras dat die niet bereid is dit soort hervormingen door te voeren. Het door Syriza gevoerde beleid heeft mensen ertoe gebracht hun geld van de bank te halen en heeft investeerders weggejaagd.

Dijsselbloem spreekt de hoop uit dat er "eerlijke politici" opstaan die "verantwoordelijkheid nemen." "Ik ben en blijf zeer gemotiveerd om de Griekse bevolking, die zo graag onderdeel van de eurozone wil blijven, te blijven steunen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl