De energiecentrale van E.ON in Scholven EPA

Door correspondent Jeroen Wollaars

Na maandenlang gerommel in de Duitse regeringscoalitie zijn vannacht twee belangrijke struikelblokken uit de weg geruimd voor de zogenoemde Energiewende. Daarmee kan het ambitieuze project, waarmee het land in razendsnel tempo overstapt naar duurzame energie, verder worden uitgebouwd.

Afgesproken is dat vervuilende kolencentrales veel minder stroom zullen produceren dan nu. Het gaat om 2,7 gigawatt minder capaciteit -en bijbehorende uitstoot-, wat gelijk staat aan vijf centrales. Ze blijven wel draaien om reservecapaciteit te kunnen leveren als dat nodig is en worden daarvoor betaald door de regering.

Het voordeel is dat er minder werkgelegenheid verloren gaat. Vakbonden hebben de afgelopen tijd stevig gedemonstreerd tegen SPD-minister Sigmar Gabriel. Die wilde de centrales eerst dwingen tot het betalen van een soort “vervuilboete”. Maar dat plan is nu van tafel.

Stroom ondergronds

Daarnaast is afgesproken om nieuwe hoogspanningsleidingen zoveel mogelijk ondergronds aan te leggen. Daarmee moet de steun onder de bevolking voor de Energiewende toenemen.

Onder meer de Nederlandse netbeheerder Tennet is bezig om in Duitsland nieuwe netwerken aan te leggen, waarmee windenergie uit het noorden getransporteerd kan worden naar het zuiden. Deze zogenoemde Südlink stuitte op veel verzet, omdat de hoogspanningskabels door beschermde natuurgebieden en langs steden gaan.

Onder meer regeringspartij CSU uit Beieren was fel tegen bovengrondse stroomleidingen. De partij viert het akkoord als een overwinning.

Of de gewone Duitsers dat ook zullen doen is de vraag. De plannen kosten minstens 750 miljoen euro per jaar. Uiteindelijk zullen de consumenten die kosten moeten opbrengen. De prijzen voor elektriciteit zijn in Duitsland de afgelopen jaren fors gestegen door de Energiewende. Een gemiddeld gezin betaalt 30 procent meer dan in Nederland.

Minder CO2-uitstoot

Maar de Duitse regering zegt dat ze met deze plannen in 2020 ongeveer 40 procent minder CO2 zullen uitstoten. Nederland loopt wat dat betreft hopeloos achter. Toch is de milieubeweging kritisch: Greenpeace vindt dat de kolencentrales helemaal dicht moeten.

STER reclame