ANP

Energiebedrijf Eneco werkt niet meer mee met de doelstellingen van het energieakkoord. Simpelweg omdat het niet meer mogelijk is, zegt topman Jeroen De Haas. ''We moeten onze investeringen de komende jaren noodgedwongen terugschroeven met 400 miljoen euro. Er is dus geen geld meer voor de bouw van windparken, biomassa-installaties en aanleg van warmteleidingen.'' 

Eneco heeft nu twee windparken op zee, één bij IJmuiden en één bij Noordwijk. ''Verder groeien is niet meer mogelijk,'' zegt De Haas, ''terwijl die groei wel nodig is om de doelstellingen van het energieakkoord te halen.''

Splitsing

Het terugschroeven van de investeringen is het gevolg van een besluit van minister Kamp om energiebedrijven verplicht te laten splitsen in twee delen. Een commercieel bedrijf dat stroom en gas en levert en een publiek productiebedrijf, dat de leidingen beheert. Bedoeld om de consument te beschermen tegen te grote machtsblokken in de energiemarkt.

Er is geen geld meer voor investeringen in windparken en andere duurzame projecten.

Jeroen de Haas, topman Eneco

Zonder groei kunnen we de doelstellingen van het Energieakkoord niet halen.

Jeroen de Haas, topman Eneco

Een besluit waar energiebedrijven zoals Eneco en Delta zich heftig tegen verzetten, onder andere bij de rechter. Zonder resultaat. De Hoge Raad bepaalde vorige week dat de splitsing in overeenstemming is met het Europees recht. 

Paradoxaal

Volgens De Haas is het onbegrijpelijk dat minister Kamp het besluit blijft steunen: ''De overheid heeft vorige week nog te horen gekregen dat ze voor 2020 de CO2-uitstoot met 25 procent moet verminderen. Dat ze dan een bedrijf tegenwerkt dat juist veel doet aan verduurzaming is ontzettend paradoxaal.''

''Energiebedrijven worden zo gehalveerd en verzwakt. Opgesplitst zijn we minder sterk.'' Oneerlijk, vindt De Haas, want daardoor kunnen Nederlandse energiebedrijven niet meer concurreren met andere landen. 

Opgesplitst kunnen we niet concurreren met buitenlandse energiebedrijven. Want die hoeven niet op te splitsen.

Jeroen de Haas, topman Eneco

''Bij de invoering van de wet was het de bedoeling dat andere landen zouden volgen. Maar dat doen ze niet. Organisatorische splitsingen vinden ze in het buitenland echt de grens.''

Politiek

Het is volgens De Haas nu aan de politiek om te bepalen of de splitsing echt door moet gaan. ''We willen aan minister Kamp vragen of de splitsing alleen wordt doorgevoerd als andere landen dat ook doen. Dat was immers het oorspronkelijke idee.'' De Haas verwacht dat hij bijval zal krijgen van de Tweede Kamer. 

Mocht de splitsing toch doorgaan dan zullen er volgens De Haas zo'n 800 tot 1000 banen verloren gaan bij Eneco. ''Dat zijn vooral functies op hoge niveaus. Dat is extra zuur, want we werken al in een sector waar ontzettend veel banen naar het buitenland zijn gegaan.''

STER reclame