NOS Nieuws Binnenland

Curaçao wil Nederlandse exameneisen loslaten

NOS | Dick Drayer

Door correspondent Dick Drayer

Ouders en leerlingen van de bovenbouw op Curaçao zijn boos op de minister van Onderwijs, Irene Dick. Die wil de strengere eindexamennormering voor havo en vwo van haar Nederlandse collega Jet Bussemaker niet overnemen. Daardoor dreigen honderden scholieren een diploma te krijgen dat in het buitenland niets waard is.

De boosheid van de ouders en leerlingen kreeg dinsdagavond een gezicht. Ruim honderd van hen gingen de straat op. Met protestborden lieten ze bij het regeringscentrum van Fort Amsterdam weten niets te zien in het onderwaarderen van het middelbare schooldiploma op Curaçao.

Zak- en slaagregeling

Nederland heeft in 2008 al besloten de zak- en slaagregeling aan te scherpen. Vooral om te voorkomen dat leerlingen hun slechte cijfers compenseren en met een onvoldoende voor belangrijke vakken toch slagen.

Nu moeten Nederlandse leerlingen een 5,5 of hoger hebben als gemiddeld centraal examencijfer. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag maximaal één vijf als eindcijfer staan. Maar Curaçao heeft met deze aanscherping niets gedaan. 

Minister Bussemaker heeft in 2014 met het eiland afgesproken om de diploma’s in 2016 en 2017 gelijk te trekken. Maar daar komt de regering-Asjes nu van terug. Overigens zonder daarover te overleggen met de onderwijssector en het parlement.

Minister Dick denkt dat de scherpere eisen nog meer drop-outs betekenen. Volgens haar ministerie lopen er 9000 jongeren rond op het eiland die hun school niet hebben afgemaakt. Ze wil de kinderen niet verder in de problemen brengen.

‘Rare regeling’

De ouders op het plein voor Fort Amsterdam kunnen de ‘rare regeling’ niet volgen. “Als je drop-outs hebt, moet je de kwaliteit van het onderwijs juist verstevigen”, zegt een ouder. De meeste van hen zijn bang dat Nederland straks geen enkel havo- en vwo-diploma van Curaçao erkent.

Sommige scholieren wachten de politiek niet af en hebben een oplossing gevonden voor de korte termijn, zegt één van hen: “Veel van mijn vrienden vertrekken deze zomer al naar Nederland om daar hun havo- of vwo-diploma te halen. Dat is in ieder geval geldig.” 

STER reclame