Verbouwingen vallen vanaf vandaag weer in het hoge btw-tarief van 21 procent
NOS Nieuws

Nieuwe wetten: dit verandert er voor je portemonnee

Het is 1 juli, de tweede helft van het jaar is begonnen. Daarmee zijn ook nieuwe wetten van kracht geworden. Dat heeft gevolgen voor miljoenen mensen. Dit zijn de belangrijkste veranderingen.

Nieuw: de transitievergoeding

Deze vergoeding vervangt de oude ontslagvergoeding. De transitievergoeding is bedoeld om de periode tussen twee banen te overbruggen en bedraagt maximaal 75.000 euro. In veel gevallen krijgen werknemers die worden ontslagen vanaf vandaag minder geld bij ontslag. De transitievergoeding is ongeveer eenderde van de vergoeding die de kantonrechter toekent. Maar werknemers kunnen er ook op vooruit gaan. Tot gisteren kreeg je bij ontslag via het UWV, bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie, geen vergoeding. Nu wel. En ook mensen met een tijdelijk contract hebben recht op een transitievergoeding, de oude ontslagvergoeding was alleen voor mensen met een vast contract.

Wet Werk en Zekerheid

Het nieuwe ontslagrecht hoort bij de Wet Werk en Zekerheid. Daarin staat ook dat iemand die twee jaar via tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever heeft gewerkt, recht heeft op een vaste aanstelling. Andere punten uit de WWZ:

- Werklozen die langer dan zes maanden een WW-uitkering hebben, zijn vanaf nu verplicht om iedere baan aan te nemen.

- Iedereen die na vandaag in de WW komt, mag ook meer gaan bijverdienen. Van iedere verdiende euro mag hij 30 cent houden. De overheid wil mensen zo stimuleren om aan het werk te gaan. Dit geldt niet voor mensen die voor 1 juli al in de WW zaten.

NHG-grens omlaag

Huizenkopers opgelet: de Nationale Hypotheekgarantie kan nu alleen nog worden afgesloten bij hypotheken tot 245.000 euro. Dat was 265.000 euro. De NHG-grens was de afgelopen jaren hoger, om de woningmarkt te stimuleren. Volgend jaar gaat de grens verder omlaag, naar 225.000 euro.

Huren omhoog

De huur voor sociale huurwoningen mag 2,5 procent omhoog. De huurstijgingen zijn inkomensafhankelijk. Wie meer verdient dan 34.229 euro, kan rekenen op een verhoging van maximaal 3 procent. Voor huurders die 43.786 euro of meer verdienen, is de stijging maximaal 5 procent. De extra stijging moet de doorstroming bevorderen.

Verbouwen wordt duurder

Vanwege de economische crisis gold sinds 2013 een lager btw-tarief voor verbouwingen: 6 in plaats van 21 procent. Aan die stimuleringsmaatregel komt nu een einde. Woningbezitters met een huis van twee jaar of ouder blijven voor schilder-, stukwerk- en isolatieklussen wel 6 procent betalen.

En verder...

- Nieuwe regels voor drones: bedrijven die met de onbemande vliegtuigjes vliegen, moeten een speciaal certificaat hebben: het Remotely piloted aircraft system Operator Certificate, kort ROC. Een ontheffing is dan niet meer nodig.

- T-rijbewijs: bestuurders van tractoren moeten daarvoor een apart rijbewijs hebben, het T-rijbewijs. De overheid hoopt dat het aantal ongelukken met landbouwvoertuigen daardoor omlaag gaat. De maatregel treft vooral mensen die nog geen ander rijbewijs hebben. Als je nu al een B- of C-rijbewijs hebt, krijg je het T-rijbewijs bij de volgende verlenging automatisch bijgeschreven.

- Hogere straffen voor hackers: computercriminelen kunnen nu tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen als ze "ernstige schade" toebrengen aan vitale netwerken, zoals die van de overheid. Hackers die gegevens stelen, kunnen straffen tot twee jaar krijgen. Dat was één jaar.

- 300.000 handtekeningen: die heb je nodig als je een raadgevend referendum wilt aanvragen. Dat kan vanaf nu. Burgers die tegen een wetsvoorstel zijn, hebben dus een extra mogelijkheid om daartegen in verzet te komen. De uitslag van een raadgevend referendum is niet bindend; de overheid hoeft er niets mee te doen. Voor de invoering van een correctief referendum, met een bindende uitslag, is geen meerderheid.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl