NOS Nieuws Buitenland Aangepast

Akkoord op klimaattop in Cancún

In het Mexicaanse Cancún is op de laatste dag van de klimaattop een akkoord bereikt waar de meeste landen mee kunnen instemmen. Meer dan 190 deelnemende landen zijn overeengekomen om een aantal maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Zo zal er een speciaal Groenfonds komen waarin 100 miljard dollar (75 miljard euro) zal worden gestort in 2020. Met dat geld moeten arme landen worden geholpen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Het geld wordt ook gebruikt voor de aanschaf van schone technologiën door ontwikkelingslanden. Ook zijn er afspraken gemaakt om ontbossing tegen te gaan.

Overigens is nog niet duidelijk hoe die 100 miljard dollar bij elkaar moet komen. Volgens de Europese klimaatcommissaris Connie Hedegaard moeten de landen daarover nog met elkaar in gesprek. "Alle harde politieke besluiten moeten nog worden genomen", aldus Hedegaard.

CO2-uitstoot

Over het terugdringen van de uitstoot van de CO2 zijn in de Cancún Overeenkomst, zoals het akkoord is gedoopt, ook afspraken gemaakt. In Kopenhagen beloofden landen nog op vrijwillige basis de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

In Cancún hebben die beloften een status gekregen omdat zij zijn opgenomen in de slotverklaring. De landen die het Kyoto-protocol hebben ondertekend, beloven hun gezamenlijke CO2-uitstoot in 2020 terug te brengen met 25 tot 40 procent. Ook staat er in de verklaring dat er meer moet worden gedaan om te voorkomen dat de temperatuur op aarde in 2050 met meer dan twee graden Celsius is gestegen. Met de huidige uitstoot van broeikasgassen wordt dat doel volgens klimaatwetenschappers bij lange na niet gehaald.

De overeenkomst moet de basis worden voor een definitief akkoord dat volgend jaar in het Zuid-Afrikaanse Durban moet worden gesloten. Daar hebben de landen de laatste kans om een opvolger te formuleren voor het Kyoto-protocol. Dat klimaatverdrag uit 1997, dat door alle landen is ondertekend behalve de VS, loopt af in 2012. Volgens de meeste landen en de VN moet er een nieuw verdrag komen dat veel scherpere eisen stelt om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Bolivia

Vrijwel alle delegaties waren positief over een compromisvoorstel van gastland Mexico. Bolivia en in mindere mate Cuba bleven dwarsliggen, maar het Mexicaanse voorzitterschap beschouwde de tekst uiteindelijk toch als aangenomen. Bolivia heeft aangekondigd dat het het akkoord nu wil aanvechten bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.

STER reclame