Uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam ANP

Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen langer in Nederland blijven, omdat het terugkeerbeleid niet goed functioneert. Dat stelt een adviescommissie die het kabinet en het parlement adviseert over migratie. 

Het kabinet laat economische belangen zwaarder wegen dan de gedwongen terugkeer van asielzoekers naar onwillige landen. De commissie stelt dat de politiek op papier veel belang hecht aan de terugkeer, maar dat de export naar die landen en de miljoenencontracten van het bedrijfsleven zwaarder wegen voor de Nederlandse overheid dan gedwongen terugkeer. 

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) schrijft dit in een rapport dat vandaag is aangeboden aan minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris Dijkhoff van Justitie.

Relatie

Vorig jaar zijn 4400 mensen gedwongen uitgezet en vertrokken er 4110 zelfstandig. Van 7440 mensen is niet bekend of ze nog illegaal in Nederland zijn of dat ze zijn vertrokken. Dat zijn vooral Irakezen, Somaliërs en Afghanen. Deze mensen komen nu in aanmerking voor de bed-bad-en-broodregeling. 

De commissie adviseert het kabinet om de relatie met de onwillige landen van herkomst te verbeteren en hen bijvoorbeeld te belonen voor het opnemen van terugkeerders door arbeidsmigranten en studenten toe te laten in Nederland. 

Ook kan worden gedacht aan het uitbreiden van de bezetting van Nederlandse ambassades en het intensiveren van het contact en de dialoog met deze landen. Dat heeft in andere landen effect gehad.

Samen

In EU-verband kan meer druk worden uitgeoefend om mensen die hier weg moeten weer te accepteren dan Nederland in zijn eentje kan. De Europese landen zitten niet helemaal op dezelfde lijn, maar er kunnen wel afspraken worden gemaakt over het verlenen van visa en het sluiten van handelsverdragen. 

Daarnaast adviseert de commissie om met meerdere landen in een regio tegelijk afspraken te maken over terugkeer en opvang. 

STER reclame