Een grencontrole op een bergpas in Oostenrijk tijdens de G7-top van een maand geleden. Reuters

De Duitse deelstaat Beieren gaat aan de grens met Oostenrijk intensiever controleren. De Beierse minister van Binnenlandse Zaken roept andere Duitse deelstaten het Beierse voorbeeld te volgen. Het besluit is in strijd met het Schengenverdrag dat een vrij verkeer van personen en goederen garandeert tussen de lidstaten van de Europese Unie. 

Aanleiding voor het besluit van Beieren is het succes van de tijdelijke grenscontroles tijdens de G7-top van een maand geleden. Toen werden veel illegalen en smokkelaars tegengehouden.  

Afschrikken

De Beierse minister van Binnenlandse Zaken zei tegen regionale media dat het belangrijk is dat andere deelstaten het voorbeeld van Beieren volgen. "Alleen wanneer in heel Duitsland de controles worden heringevoerd kunnen we de criminaliteit terugdringen en criminelen afschrikken." 

Het is de bedoeling dat de nieuwe grenscontrole per 1 juli wordt ingevoerd. Daarbij worden 500 extra agenten ingezet en worden er douane-beambten naar de grensregio met Oostenrijk gestuurd die gespecialiseerd zijn in mensenhandel, drugs en illegale migratie. Boven de snelwegen komen extra camera's te hangen. 

In strijd met Schengen?

Met de schending van het Verdrag van Schengen haalt Beieren zich mogelijk kritiek van de Europese Commissie op de hals. Die heeft eerder de Duitse tolplannen bekritiseerd. Volgens de EU worden buitenlanders bij die plannen benadeeld, omdat Duitsers worden gecompenseerd via een lagere wegenbelasting. 

Een woordvoerder van het Beierse ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt tegen dat zijn deelstaat zich niet aan het verdrag houdt. "Er is geen sprake van structurele controles", zegt Michael Siefener. "Het is toegestaan om op deze manier controles uit te voeren bij de grens en het principe blijft hetzelfde. Door de controles te intensiveren kunnen wij meer criminelen oppakken en andere deelstaten zouden het aantal controles ook moeten verhogen."

Maar volgens Claudio Matera, docent Europees recht aan de Universiteit Twente, is het nog maar de vraag of de Beierse maatregelen in lijn zijn met het Schengen-verdrag. "Volgens Schengen mogen landen grenscontroles uitvoeren, als ze maar niet structureel zijn", zegt hij. "Rond speciale evenementen, zoals de G7 in Elmau, mogen de maatregelen worden verscherpt, maar anders moeten zij dit soort veranderingen altijd melden bij het betreffende land en bij de Europese Commissie. Zelfs dan is het nog maar de vraag of deze controles toelaatbaar zijn."

STER reclame