Staatssecretaris Wiebes ANP

Werkenden met lagere tot middeninkomens profiteren het meeste van de voorgenomen belastingherziening. Die groep gaat er 3 procent op vooruit, blijkt uit een brief die het kabinet vanmorgen naar de Tweede Kamer stuurde. 

Er is nu een debat in de Tweede Kamer over de belastingplannen. Het kabinet meldde vrijdag al dat werkenden gemiddeld 1,5 tot 3 procent meer koopkracht krijgen, maar de Kamer vond dat niet gedetailleerd genoeg.

Uit de cijfers die nu naar buiten zijn gebracht blijkt dat de doorsnee-werknemer er zo'n 2 procent op vooruit gaat. De hoogste inkomens krijgen er zo'n 1,5 procent bij.

Mensen zonder baan hebben gemiddeld geen voordeel van de voorgenomen maatregelen. Maar zij gaan er ook niet op achteruit. 

Mediane inkomenseffecten werkenden

InkomenVoordeel besteedbaar inkomenOmvang groep
minder dan 175 % wettelijk minimumloon3 % 20 %
175-350 % wml 2%45 %
350-500 % wml 1,75 %21 %
meer dan 500 % wml1,5 % 14 % 
Totaal 2 % 100 % 

De lagere tot middeninkomens profiteren het meest. Dat blijkt ook uit onderstaande tabel over de inkomenseffecten op voorbeeldhuishoudens. 

Het kabinet schrijft bij de voorbeeldhuishoudens dat alleen maatregelen zijn meegerekend die voor alle huishoudens gelden. Het verhogen van de toeslag voor kinderopvang is niet zichtbaar. 

Voorbeeldhuishoudens werkenden

Alleenverdiener met kinderen 

modaal: 2, 75 procent

2 x modaal: 1,75 procent 

Tweeverdieners

modaal: 0,5 x modaal met kinderen 3,5 procent 

2 x modaal + 0,5 x modaal met kinderen 2,5 procent

modaal + modaal zonder kinderen 3  procent

2 x modaal + modaal zonder kinderen 2,25 procent

Alleenstaande 

minimumloon: 4 procent

modaal: 3 procent

2 x modaal: 2 procent

Alleenstaande ouder 

minimumloon: 3,5 procent

modaal: 3,75 procent

Voorbeeldhuishoudens zonder baan 

Sociale minima

paar met kinderen: 0 procent

alleenstaande: 0 procent

alleenstaande ouder: 0 procent

AOW (alleenstaand)

(alleen) AOW: 0 procent

AOW + 1000 0,25 procent

AOW (paar)

(alleen) AOW: 0 procent

AOW + 1000: 0 procent

STER reclame