Uitspraak in unieke klimaatzaak

time icon
Joris van de Kerkhof/NOS

Doet de Nederlandse overheid te weinig om klimaatverandering tegen te gaan? Over die vraag spreekt de Haagse rechtbank zich vanaf 10.00 uur uit.

De zaak is aangespannen door milieuorganisatie Urgenda. Die vindt dat de Staat toekomstige generaties in de steek laat. De organisatie wil dat de overheid veel meer doet om opwarming van de aarde tegen te gaan. Urgenda wordt gesteund door 900 verontruste burgers.

De eisers willen dat Nederland de CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990 met 40 procent terugdringt. Klimaatafspraken in Europa en in Nederland gaan nu niet verder dan 20 tot 30 procent. Het broeikasgas CO2, dat onder meer door auto's en fabrieken wordt uitgestoten, heeft een grote invloed op de klimaatverandering.

Naar de rechter

Volgens deskundigen gaat het om een unieke zaak. Niet eerder stapten groepen burgers naar de rechter om een toekomstig, wereldwijd gevaar hoger op de politieke agenda te krijgen.

"Normaal gesproken hoop je dat de politiek het oplost", zei Urgenda-directeur Marjan Minnesma eerder. "Maar als dingen zo erg zijn dat de belangen van burgers worden geschaad, mag je naar de rechter stappen."

STER Reclame