Kamerlid Neppérus kreeg tijdens het debat een flesje bitter lemon NOS

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de rechten van afgesplitste partijen in het parlement inperken. Door de vele afsplitsingen zit een recordaantal van zestien fracties in de Kamer. 

Allemaal krijgen ze spreektijd en geld om ondersteuning in te huren en medewerkers te betalen. Dat vinden CDA, VVD, SP en PvdA niet nodig, bleek tijdens het debat over de begroting van de Kamer.

CDA-Kamerlid Van Toorenburg: "Ik denk dat de kiezer zich niet meer herkent in de partij waarop hij gestemd heeft." Tegen Kamerlid Klein, die zich afsplitste van 50PLUS, zei ze: "Ik zie het hele circus weer voor me, dat ik niet eens meer wist hoe ik u moest noemen. Ik vind dit een blamage voor het Nederlandse parlement."

VVD-Kamerlid Neppérus noemde de afgesplitste partijen "zand in de machine" van de organisatie van de Kamer.

Grondwet

Toch is de kans niet groot dat er binnenkort iets wijzigt aan de regels. In de Grondwet staat dat alle 150 Kamerleden "stemmen zonder last". Dus hoe het afnemen van faciliteiten zich verhoudt tot die bepaling in de Grondwet moet nog uitgezocht worden. 

De Kamer overweegt de Raad van State om advies te vragen over de kwestie. De afgesplitste partijen vinden het natuurlijk een slechte zaak om de rechten in te perken. Kamerlid Bontes, die wegging bij de PVV, stelde: "Kamerleden zijn geen lijfeigenen van hun partijen. Er mag niet worden getornd aan de rechten van de democratie."

Vernietigde brieven

Kamervoorzitter Van Miltenburg moest zich verantwoorden voor de vernietiging van brieven van anonieme klokkenluiders. Ze zei dat ze een veelbesproken brief over de zogenoemde Teevendeal nooit gezien heeft, en dat ze aan het verdwijnen daarvan dus niks kon doen. Wel zei ze dat ze verantwoordelijk is en dat de procedure veranderd wordt.

Van Miltenburg: de Kamer is verantwoordelijk

Hoeveel anonieme brieven en mails er in het verleden zijn vernietigd kon Van Miltenburg niet aangeven. Het is niet meer te achterhalen hoelang de regel om anonieme brieven te vernietigen al bestaat. 

#Tonic

Tijdens het debat kwamen verder allerlei huishoudelijke zaken aan de orde, zoals printers, computers en stoelen. Maar ook de vergaderingen: is de agenda van de Kamer niet erg vol geworden? Waarom kan er niet op maandag gedebatteerd worden? Maar besluiten werden er niet over genomen.

Tijdens het debat trok VVD-politica Neppérus de aandacht met een opmerkelijk pleidooi. Ze vindt dat het streven naar duurzaamheid in het Kamerrestaurant te ver gaat. "Ik had laatst mijn zus op bezoek en ze drinkt graag bitter lemon. Maar dat kon niet meer. Lemon en tonic waren geschrapt. Ik zou willen dat we erover nadenken, want we kunnen ook doorschieten."

Later legde Neppérus uit wat ze daarmee bedoelde. "Op grond van een Kamermotie is besloten om meer biologisch eten en drinken te steunen in de Kamer. Daardoor zijn andere dingen, zoals bitter lemon, geschrapt. We moeten daarin niet doorschieten." Ze moest wel lachen om het feit dat #tonic vandaag veel voorbijkwam op sociale media. "Als het punt van de doorgeschoten duurzaamheid aandacht krijgt, ben ik tevreden."

Neppérus: niet doorschieten met duurzaamheid

STER reclame