ANP

Het kabinet wil de krijgsmacht verder versterken. De ministers Hennis en Koenders maakten al eerder duidelijk dat er een eind moest komen aan de vele bezuinigingen op defensie en nu schrijven ze aan de Tweede Kamer dat die trendbreuk wordt voortgezet. De brief van de ministers is ook een reactie op de wens die de Tweede Kamer vorig jaar uitsprak op initiatief van SGP-Kamerlid Van der Staaij.

Hoeveel geld precies met de versterking is gemoeid, wordt bekendgemaakt op Prinsjesdag, net als de manier waarop in de toekomst missies worden gefinancierd.

Langdurig

Hennis en Koenders schrijven dat er rekening moet worden gehouden met een langdurige periode van spanningen en instabiliteit, dichtbij en ver weg. Ze benadrukken dat internationale crisissituaties een directe impact kunnen hebben op de nationale veiligheid. 

Volgens het kabinet hebben de internationale ontwikkelingen ook gevolgen voor de voorraden munitie en reserveonderdelen. Ook is er extra capaciteit nodig voor opleiding en training. 

STER reclame