Een gevangenis in Veenhuizen ANP

Gevangenen hoeven hoogstwaarschijnlijk toch geen eigen bijdrage te gaan betalen voor hun verblijf achter gesloten deuren. In de Tweede Kamer is er genoeg steun om gevangenen 16 euro per dag te gaan vragen, maar in de Eerste Kamer ontbreekt die. Het plan zal daardoor stranden.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer bleek woensdagavond dat oppositiepartijen CDA, D66 en SP - nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer - tegen de eigen bijdrage zijn. "Dit is niet om Nederland veiliger te maken, maar om de staatskas te spekken", zei SP-Kamerlid Kooiman.

Schulden

Het CDA vreest dat ex-gevangenen weer in hun oude patroon terugvallen als ze op kosten worden gejaagd. "Wij zijn bezorgd dat recidive toeneemt bij mensen die met schulden uit de gevangenis komen", aldus CDA-Kamerlid Oskam.

De coalitiepartijen VVD, PvdA en oppositiepartij PVV zijn wel voor het vragen van geld aan gedetineerden, tbs'ers en ouders van veroordeelde minderjarigen. De eigen bijdrage van 16 euro per dag met een maximum van twee jaar kan oplopen tot meer dan 11.000 euro.

Vervuiler betaalt

Minister Van der Steur vindt het goed dat gevangenen meebetalen aan hun verblijf. "Diegene die door strafbare feiten hoge kosten veroorzaakt, moet ook een bijdrage betalen voor deze kosten", zei de minister. "De vervuiler betaalt."

Volgens het kabinet is het in een groot aantal Europese landen gebruikelijk dat gedetineerden meebetalen aan hun verblijf.  

STER reclame