ANP

De Rooms-Katholieke Kerk werkt aan een compensatieregeling voor slachtoffers van seksueel misbruik wier klachten eerder zijn afgewezen. Een woordvoerder van de Nederlandse Bisschoppenconferentie bevestigt een bericht daarover van de Volkskrant.

De klachtencommissie van de Kerk heeft de afgelopen jaren zo'n 250 claims ongegrond verklaard van mensen die zeiden dat ze waren misbruikt. In de meeste gevallen werd de klacht afgewezen vanwege een gebrek aan steunbewijs: er hadden zich geen andere slachtoffers van de bewuste verdachte gemeld.

Slotactie

Vervolgens is de wens uitgesproken om toch iets te doen voor deze mensen. De betrokkenen noemen het de "slotactie" van de jarenlange procedure voor erkenning voor misbruikslachtoffers. Wim Deetman, eerder voorzitter van de onafhankelijke onderzoekscommissie naar misbruik binnen de Kerk, heeft inmiddels een conceptadvies uitgebracht.

Het is de bedoeling dat de regeling lijkt op die voor buitensporig geweld in kerkelijke instanties. Bij die regeling is de authenticiteit van de klacht voldoende voor een schadevergoeding. Die bedraagt daar maximaal 5000 euro.

Slachtoffers

De koepel van slachtofferorganisaties Klokk, die ook is betrokken bij de regeling, heeft er een dubbel gevoel bij. Enerzijds is het goed dat er een regeling komt, anderzijds zullen slachtoffers het gevoel hebben dat ze worden afgekocht.

"Het gaat ze primair om erkenning. En die is er nog steeds niet", zegt een woordvoerder van Klokk. "Deze mensen zijn destijds door de klachtencommissie gewoon aan de kant gezet. Ze willen niet dat de Kerk hun drama afkoopt met een paar duizend euro."

Klokk is nog niet akkoord met de inhoud van de regeling. De organisatie zal met een alternatief voorstel komen waarin het misbruik van de betreffende slachtoffers expliciet wordt erkend.

STER reclame