SP: ouders en kinderen hebben hier niks aan

Staatssecretaris Van Rijn gaat samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om tafel om te kijken of er inderdaad lange wachtlijsten bij jeugdpsychiatrie zijn. 

De staatssecretaris reageerde in de Kamer op het bericht van Nieuwsuur dat kinderen soms maanden of wel een jaar op een wachtlijst staan voordat ze kunnen worden opgenomen in de jeugdpsychiatrie.

 Gedecentraliseerd

SP-Kamerlid Kooiman wilde van Van Rijn weten of hij de problemen binnen een maand kon oplossen. Van Rijn is het met Kooiman eens dat kinderen die hulp nodig hebben hulp moeten krijgen. Maar hij hamert erop dat door decentralisatie van de jeugdhulp gemeenten primair verantwoordelijk zijn, en niet de Rijksoverheid.

"Gemeenten moeten zorgen dat er kwalitatief en kwantitatief voldoende aanbod beschikbaar is. Als een zorgaanbieder tot de conclusie komt dat het bij hen vastloopt, dan moet er gekeken worden of er andere aanbieders zijn."

Voldoende zorg inkopen

Volgens Van Rijn moet er in dat geval een discussie met de gemeente plaatsvinden, die moet zorgen dat er voldoende zorg moet worden ingekocht. "Daar moet de oplossing in eerste instantie worden gevonden."

Kooiman was niet tevreden met dat antwoord. "Ouders en kinderen hebben hier niks aan. Ik moet constateren dat de politieke wil ontbreekt". 

STER reclame