De rouwadvertentie van de Drs. P in de Volkskrant NOS

Drs. P heeft met een 'ollekebolleke' in de Volkskrant zijn eigen rouwadvertentie geschreven. In de advertentie vraagt hij even de aandacht en groet hij hartelijk de lezer. 

De zanger en dichter overleed zaterdag op 95-jarige leeftijd in Amsterdam. De naam Drs. P was afgeleid van zijn doctorandustitel in de economie en zijn achternaam Polzer. 

Even uw aandacht graag!
Korte berichtgeving: 
Ondergenoemde 
Is niet meer in beeld- 

Wat hier (behalve voor 
Onbelangstellenden) 
Hartelijk groetend 
Wordt medegedeeld

Drs. P

Ollekebolleke

Het ollekebolleke is een versvorm die door Drs. P in Nederland is geïntroduceerd. Een ollekebolleke bestaat uit twee strofes van elk vier versregels. De tekst moet humoristisch zijn en een pointe bevatten. Een ander belangrijk kenmerk is dat de zesde regel uit een zeslettergrepig woord bestaat, waarvan de klemtoon op de vierde lettergreep ligt. 

STER reclame