ANP

De leengrens voor hypotheken in Nederland zou verder omlaag moeten gaan. Nederland doet er ook goed aan de belastingen te herzien en de pensioenen te hervormen.

Dat zijn de voorlopige adviezen van een delegatie van de IMF, die vorige week in Nederland was.

Positief

De delegatie is positief over de al doorgevoerde hervormingen en de aantrekkende economie, al is die wel sterk afhankelijk van externe factoren.

Een verandering in de olieprijs of wisselkoersen kan daarom een negatief effect hebben, waarschuwt de delegatie. Door de onzekerheid rond Griekenland zou Nederland geen direct risico lopen, maar wel indirect als de hele eurozone besmet raakt.

Ruimte voor verbeteringen is er op het gebied van de belastingen, de pensioenen en de huizenmarkt. Vooral bij dat laatste onderwerp wijkt het IMF af van de denkrichting van het kabinet.

Leengrens

Volgens het IMF is het voor de financiële stabiliteit beter als huishoudens meer buffers opbouwen. De organisatie stelt daarom voor om de leengrens sneller te verlagen.

Onlangs adviseerde de financiële adviesraad ook om de leengrens geleidelijk te verlagen naar 90 procent van de waarde van een huis. Het kabinet en de Tweede Kamer wezen dat voorstel meteen af.

Maar het IMF zegt juist dat het plan niet ver genoeg ging. Al eerder stelde het IMF een verlaging naar 80 procent van de waarde van het huis per 2028 voor. De delegatie pleit er nu voor om snel een verlaging aan te kondigen zodat mensen de tijd hebben om zich erop voor te bereiden en te gaan sparen.

STER reclame