ANP
NOS Nieuws

'Hoogleraar VUmc verzweeg belang bij bevolkingsonderzoek'

De hoogleraar die de drijvende kracht was achter het nieuwe bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, zou zakelijke belangen hebben in twee bedrijven die profiteren van de nieuwe methode. Hij heeft dat niet gemeld.

Volgens NRC Handelsblad verzweeg Chris Meijer zijn aandelen in Delphi Bioscience, het bedrijf dat materiaal levert om thuis celmateriaal af te nemen. Ook meldde hij niet dat hij mede-eigenaar is van Diassay, een bedrijf dat een van de twee testen levert die gebruikt zullen worden om het celmateriaal te beoordelen.

Bevolkingsonderzoek

Nederland loopt voorop in de aanpak van baarmoederhalskanker. Zo is er al sinds de jaren tachtig een bevolkingsonderzoek. Sinds 2010 wordt er gevaccineerd. Vanaf 1 januari 2016 verandert de aanpak van het onderzoek, op advies van de Gezondheidsraad.

Nu wordt meteen gekeken of er afwijkende cellen zijn, straks wordt gekeken of het HPV-virus, dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, aanwezig is. Als het virus niet aanwezig is, is er zekerheid dat er binnen tien tot vijftien jaar geen baarmoederhalskanker ontstaat. Ook krijgen vrouwen de gelegenheid thuis zelf cellen af te nemen, in plaats van een uitstrijkje bij de huisarts.

Gezondheidsraad

Meijer, emeritus hoogleraar klinische pathologie aan het VUmc, is een van de belangrijkste pleitbezorgers van het nieuwe bevolkingsonderzoek. Maar, zegt Pim van Gool, voorzitter van de Gezondheidsraad, Meijer had geen stemrecht in de Gezondheidsraad. "Hij was een van de adviseurs. Er hebben veel mensen met uitstekende expertise naar het advies van de raad gekeken, en dat advies blijft overeind staan." De Gezondheidsraad zegt nog eens goed te kijken naar de lijst met belangen van Meijer.

Volgens het VUmc was de regeling nevenwerkzaamheden voor 2010 onduidelijk, maar de raad van bestuur acht het aannemelijk dat via formele en informele contacten de belangen van Meijer wel bekend waren of dat hadden kunnen zijn.

Het VUmc laat hun ombudsman onderzoeken of er een conflict of interest was bij de wetenschappelijke publicaties van Meijer. Ook worden alle nevenwerkzaamheden van Meijer alsnog op papier gezet en aan de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd.

Oppositiepartij SP wil van minister Schippers van Volksgezondheid weten of deze belangenverstrengeling gevolgen heeft voor het onderzoek naar baarmoederhalskanker.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl