Hollandse Hoogte

Minister Bussemaker trekt ruim 18 miljoen euro extra uit voor cultuursubsidies. Ze is het met de Raad voor Cultuur eens dat er weer meer geld naar de sector moet gaan, al reserveert ze geen 29,5 miljoen, zoals de Raad had gevraagd. Het vorige kabinet bezuinigde fors op de cultuur; huidig VVD-fractieleider en toenmalig staatssecretaris Zijlstra was daar verantwoordelijk voor. 

De minister wil één orkest extra gaan subsidiëren: een symfonieorkest met aanbod van pop en jazz. In de praktijk betekent dit dat het Metropole Orkest extra subsidie krijgt. Volgens eerdere plannen zou het orkest vanaf 2017 geheel op eigen  benen moeten staan. 

Ook trekt Bussemaker extra geld uit voor de rijksmusea. Mede daardoor kan het Tropenmuseum openblijven. 

Festivals

Zoals de Raad voor Cultuur had geadviseerd, besteedt ze ook meer middelen aan festivals, omdat die een grote rol kunnen spelen bij de verbreding en vergroting van het publiek. Ook wordt er extra geld uitgetrokken voor het ontwikkelen van talenten in de podiumkunsten en de film. 

Culturele instellingen kunnen vanaf december aanvragen voor subsidies doen. De minister vindt dat er een "evenwichtige spreiding van culturele voorzieningen over het land" moet zijn.

De extra miljoenen komen uit de eigen cultuurbegroting van Bussemaker. Het gaat om geld dat eerder werd gereserveerd, maar uiteindelijk niet is uitgegeven. Ook wordt er minder geld uitgegeven aan een aantal projecten op het gebied van ondernemerschap en erfgoed. 

Innovatie

Bussemaker benadrukt in haar brief 'Ruimte voor Cultuur' dat ze kunstenaars en culturele instellingen meer ruimte wil geven voor innovatie, samenwerking en ontwikkeling van jonge talenten. Ze wil dat kunstenaars en instellingen inspelen op de verandering in de samenstelling en de voorkeuren van het publiek. 

De VVD ziet de brief van Bussemaker als een voortzetting van het beleid van oud-staatssecretaris Zijlstra. Volgens Kamerlid Van Veen zet ook Bussemaker in op meer ondernemerschap in de culturele sector. De critici van het bezuinigingsbeleid van Zijlstra hebben ongelijk gekregen, vindt de VVD'er. "Onze beschaving is nog springlevend."

STER reclame