ANP
NOS Nieuws

VVD wil haast maken met zwarte lijst 'haatimams'

De overheid moet 'haatimams' die in Nederland een lezing willen geven weren, ook als ze al een visum hebben van een ander EU-land. Een Kamermeerderheid is het er volgens RTL Nieuws met de VVD over eens dat er een zwarte lijst moet komen voor haatpredikers. Of de partijen dezelfde criteria willen hanteren voor de lijst is onduidelijk.

"Er gaat geen week voorbij of er zit een burgemeester met de handen in het haar", zegt VVD-Tweede Kamerlid Ockje Tellegen tegen RTL. "Daar moet een einde aan komen. We moeten veel proactiever zijn ten aanzien van predikers die we hier in Nederland eigenlijk niet willen hebben."

De VVD wil dus ook dat haatpredikers van binnen de EU of het Schengengebied geweerd kunnen worden. Of de partij voor die specifieke maatregel ook steunt op een meerderheid in de Kamer is niet bekend.

Criteria

Er wordt al langer gewerkt aan een zwarte lijst voor haatpredikers. Ministeries zijn daarover in overleg met het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Hoe zo'n lijst vorm moet krijgen en welke criteria er gehanteerd zouden worden, is niet duidelijk. Het CMO wil een adviserende rol bij het verstrekken van visa aan imams die naar Nederland willen komen.

Zo'n lijst zou vooral gericht zijn op haatpredikers van buiten Europa. Het weren van predikers uit andere EU-landen is veel lastiger, als ze er wonen maar ook als er al een visum is verstrekt door een individueel land. Nederland zou dan een verzoek kunnen doen aan het betreffende land om het visum in te trekken; voor zover bekend is dat één keer gebeurd in het geval van een imam die van Italië een visum had gekregen.

Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat de optie om 'haatimams' uit andere EU-landen te weren ook worden meegenomen bij het overleg over een zwarte lijst.

Europese lijst

PvdA-Europarlementariër Kati Piri heeft eerder in het Europees Parlement aandacht gevraagd voor de willekeur waarmee imams visa krijgen van Europese landen. Zij pleit voor een gezamenlijke Europese aanpak.

De NCTV heeft al wel een alerteringslijst met personen die een gevaar vormen voor de Nederlandse samenleving. Die is niet specifiek bedoeld voor 'haatimams'.

Wie er op die lijst staan en om hoeveel mensen het gaat is geheim. De NCTV wil geen “godsdienstpolitie” zijn, aldus een woordvoerder.

De afgelopen tijd was er ophef over haatimams die wilden preken in moskeeën in Almere, Rotterdam, Amsterdam, Rijswijk en Eindhoven.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl