Asielzoekers stappen in de bus naar het azc in Ter Apel NOS

Per dag maken honderden en soms duizenden mensen de gevaarlijke overtocht over de Middellandse zee. Europa is voor velen een veilig toevluchtsoord en een continent waar ze werk hopen te vinden. Ondanks de barrières die Europa opwerpt, blijven er mensen komen. De populairste landen om asiel aan te vragen zijn Zweden en Duitsland. Vorig jaar kwamen er 626.000 asielzoekers naar de EU.

Naar Nederland komen veel minder asielzoekers, 35 tot 40 per dag. Ze willen naar Nederland omdat ze hier al familie, vrienden of kennissen hebben, voor gezinshereniging of ze belanden hier toevallig.

Registratie

De IND zegt niet te registreren of iemand een bootvluchteling is. De verhalen komen wel naar voren in eerste interviews, maar omdat de gegevens vertrouwelijk zijn, krijgen we geen inzage in de gesprekken.

Wel bekend zijn de cijfers van mensen die via Schiphol reizen en daar asiel aanvragen. In asielzoekerscentra is op dit moment nog voldoende plek om deze mensen op te vangen. Veel komen uit Syrië, Eritrea of zijn stateloos (veelal Palestijnen die eveneens afkomstig zijn uit Syrië). 

asielaanvragen in Europa NOS

De NOS vroeg de afgelopen week asielzoekers in azc's en bij het aanmeldcentrum in Ter Apel naar hun motieven. Ook vertelden mensen ons hun vluchtverhaal. Ze zijn blij en opgelucht dat ze de vaak erg gevaarlijke overtocht per boot overleefden. 

Sommigen zeggen dat hun landgenoten de route over zee beter niet kunnen nemen. Maar ook vertellen ze dat ze zelf niet anders konden. Vooral Syriërs vertellen over de verschrikkingen van de oorlog, over hun gebombardeerde huizen en dat het onmogelijk was om in eigen land te blijven.

Gevaarlijk

Illustratief is het verhaal van Ala, een jonge Syrische vrouw, die met haar anderhalf jaar oude zoontje en haar man nu in Ter Apel zit. "We komen uit Damascus. Alles is daar weg, mijn broer is vermoord in de gevangenis en ons huis is verwoest. We zijn gevlucht via Libanon, Jordanië en Egypte, waar we uiteindelijk anderhalf jaar zijn gebleven. Daarna hebben we de boot naar Italië genomen. Zeven dagen hebben we erover gedaan." 

"Het was erg gevaarlijk en er was geen eten of drinken aan boord. Ik was bang dat we het niet zouden overleven. Vrienden vertel ik dat ze niet de boot moeten nemen. Te veel mensen halen het niet, ze kunnen beter over land reizen. Voor de reis hebben we zevenhonderd euro betaald, dat is veel geld voor zo'n gevaarlijke reis. Daarna zijn we met de auto naar Nederland gereden. We hopen hier veiligheid en vrijheid te vinden." 

Haar broertje van dertien, die over land is gekomen, hoopt dat hij in Nederland weer naar school kan.

Verdubbeling

Het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt, is de afgelopen jaren fors gestegen. In 2012 waren dat er 13.170, een jaar later 17.189. In 2014 was er bijna sprake van een verdubbeling naar 30.023 asielzoekers. Dit jaar wordt ongeveer eenzelfde aantal verwacht.  

Eerder waarschuwde Fabrice Leggeri, de directeur van het Europese grensagentschap Frontex, voor een nieuwe golf. Volgens hem zijn in Libië tussen de 500.000 en 1.000.000 vluchtelingen van plan om de oversteek naar Italië te maken. 

2015 wordt een moeilijker jaar dan 2014, voorspelde Leggeri. “Deze lente en zomer komt de stroom vluchtelingen tot een hoogtepunt”, zei hij. Zo'n 90% van de vluchtelingen wordt opgevangen in de regio. 

STER reclame