ANP

De kinderopvangtoeslag verdwijnt in 2018. De bijdrage van de overheid aan de ouders gaat dan rechtstreeks naar de instelling. Hierdoor weten ouders van tevoren wat de kinderopvang hun kost. De meeste ouders gaan er door deze nieuwe maatregelen in het invoeringsjaar op achteruit. 

Zoals al was aangekondigd gaat het systeem van betalingen drastisch op de schop. Volgens minister Asscher is het nieuwe systeem eenvoudiger en minder fraudegevoelig. 

De eigen bijdrage van de ouders wordt voortaan gebaseerd op het eerder vastgestelde jaarinkomen. Daardoor zijn in principe geen verrekeningen achteraf meer nodig. 

DUO

Voor de kinderopvang hebben ouders voortaan niet meer te maken met de Belastingdienst, maar met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ze hoeven zelf geen bijdrage van de overheid meer aan te vragen. 

Volgens Asscher zijn de inkomenseffecten van het nieuwe systeem beperkt. Bijna 40 procent van de ouders gaat er in het invoeringsjaar iets op vooruit, 60 procent levert tussen de 0 en 3 procent in. Een groep van minder dan 2000 ouders gaat er dat jaar meer dan 3 procent op achteruit.

Maar structureel zijn er geen gevolgen voor het inkomen en het is geen bezuinigingsmaatregel, zegt Asscher.

Vangnet

DUO gebruikt voor het berekenen van de overheidsbijdrage het jaarinkomen van twee jaar ervoor. Voor ouders die daarna te maken krijgen met een forse daling van het inkomen, komt er een vangnet.

Asscher: aanpassing kinderopvangsysteem is goed nieuws

STER reclame