De commissie-Deetman adviseert de hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik binnen katholieke instellingen ingrijpend te verbeteren. De kerkelijke stichting Hulp en Recht is nu het enige loket voor hulpverlening en juridische stappen, en dat moet veranderen.

Deetman vindt dat de stichting Hulp en Recht tegengestelde belangen dient, door zowel voor de slachtoffers als voor de kerk te werken. Slachtoffers moeten in het vervolg worden doorgestuurd naar de juiste hulpverlening, stelt Deetman.

Deetmans commissie heeft bijna 2000 meldingen ontvangen. Eind volgend jaar brengt de commissie zijn eindverslag uit.

Slachtoffergroepen

Om de hulpverlening te verbeteren, vindt de commissie dat er een kwaliteitscentrum moet komen voor slachtoffers van seksueel misbruik.

"Dat centrum kan faciliteren, een behoefte die wij hebben vastgesteld bij de slachtoffers. Zo kunnen er slachtoffergroepen gevormd worden, iets dat men nu nog op eigen kracht doet", zegt Deetman. "Wij weten uit de hulpverlening aan slachtoffers dat dergelijke groepen kunnen helpen."

Ook uit de commissie kritiek op de procedure voor schadevergoeding aan slachtoffers. "De manier waarop dat gebeurt, moet je vooraf ordelijk regelen. Ook moet duidelijk zijn met welke procedure. Er was geen helderheid. Dat moet volstrekt helder zijn."

Verjaring

Deetman pleit voor een collectieve regeling. Hij wil daarbij geen onderscheid maken tussen zaken die verjaard zijn en zaken die dat niet zijn. "We bevelen met klem aan om de verjaringstermijn niet leidend te laten zijn bij de beoordeling van schadegevallen uit het verleden." Er zou volgens Deetman geen onderscheid moeten zijn tussen minderjarigen en volwassenen.

Om alles ordelijk te laten verlopen, wil Deetman dat er een kwartiermaker komt, iemand die specifieke voorbereidingen treft en tijdig de vorderingen aan de commissie rapporteert. "Dan kunnen wij zien of het allemaal goed gaat", zei Deetman.

'Diep geraakt'

De commissie onder leiding van voormalig minister en oud-burgemeester van Den Haag Wim Deetman werd in het voorjaar ingesteld en onderzoekt het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk van 1945 tot nu.

De bisschoppen beloofden mee te werken. De bisschoppen zeiden tijdens een bijeenkomst in Zeist "diep geraakt te zijn door de aangrijpende verhalen van seksueel misbruik".

Andere leden van de commissie zijn de psychologen Nel Draijer en Harald Merckelbach, oud-rechter Pieter Kalbfleisch, historicus Marit Monteiro en wetenschapsfilosoof Gerard de Vries.

Kritiek

Vanuit de slachtoffers klinkt er kritiek op de commissie. Deze zou niet onafhankelijk zijn, omdat de commissie door de bisschoppen zelf is ingesteld. De slachtoffers willen dat mensen ook onder ede kunnen worden gehoord, wat nu nog niet kan.

Ook vinden de slachtoffers dat ze zelf niet genoeg worden gehoord. De commissie-Deetman zou zich alleen bezighouden met inventariseren. Dit weekend riep een groep van 200 slachtoffers op tot een parlementaire enquête, maar daar wil een meerderheid in de Tweede Kamer niet aan.

STER reclame