Asscher op bezoek in een moskee in Leiden ANP

Minister Asscher onderzoekt of hij buitenlandse imams die hier komen werken, voor hun komst Nederlandse taal- en maatschappijcursussen kan laten doen. 

In een brief over zijn contacten over het Nederlandse integratiebeleid ten aanzien van Turken schrijft Asscher dat het in Duitsland al de gewoonte is om een dergelijke cursus aan te bieden aan Turkse imams die daar komen prediken. 

"De komende tijd zal ik een verkenning uitvoeren naar de wenselijkheid en mogelijkheden van de voorbereiding van Turkse imams op hun komst naar Nederland."

'Agressieve taal' 

De minister komt in zijn brief terug op kritiek van de Turkse overheid op Nederland in november vorig jaar. Een medewerker van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak toen van "agressieve taal en racistische beschuldigingen tegen Turken die deel uitmaken van de Nederlandse samenleving". 

Asscher zegt dat er op verschillende diplomatieke niveaus over de kwestie is gesproken en dat daarbij steeds is aangegeven dat het Nederlandse integratiebeleid erop gericht is om Turkse Nederlanders volledig te laten meedoen in de samenleving. 

Turks-Nederlandse jongeren

De minister schrijft ook over de gesprekken die hij de afgelopen tijd voerde met vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap in Nederland. 

Hij heeft met Turkse organisaties afgesproken om zich gezamenlijk in te zetten tegen afsluiting van Turks-Nederlandse jongeren van de Nederlandse samenleving. 

Taalcursus voor buitenlandse imams

STER reclame