NOS Nieuws

Bussemaker wil minder controle in hoger onderwijs

Minister Bussemaker wil minder bureaucratie bij de controle op het hoger onderwijs. Volgens de minister ligt de nadruk nu te veel op het afleggen van verantwoording in plaats van de verbetering van het onderwijs.

Na de diplomafraude bij Hogeschool Inholland in 2010 werden de regels aangescherpt. Bussemaker vindt dat de neiging is ontstaan om controle op controle te stapelen. "Het idee was dat sturing van buitenaf zou leiden tot beter onderwijs, maar dat is niet zo", oordeelt de minister.

Volgens de nieuwe plannen van Bussemaker krijgen de instellingen nog steeds elke zes jaar controle. Die controle wordt alleen minder omvangrijk. "Ik ben geschrokken van de verhalen van docenten die steeds meer tijd kwijt zijn aan bureaucratie. Dat leidt af van het lesgeven", zegt Bussemaker.

Beoordeling

De minister wil docenten en studenten een grotere stem geven bij de beoordeling van hun opleiding. Ze mogen een eigen hoofdstuk schrijven in het evaluatierapport. "Zij weten het beste of vakken op elkaar aansluiten en of een opleiding waarmaakt wat ze belooft."

Ook begint er in 2017 een experiment waarbij niet alle opleidingen aan de hogescholen en universiteiten afzonderlijk worden gecontroleerd, maar alleen het bestuur verantwoording aflegt.

LSVB ontevreden

Studentenvakbond LSVb keurt de plannen van Bussemaker af. De vakbond heeft er vooral moeite mee dat de opleidingen zichzelf gaan beoordelen. "De student betaalt steeds meer voor zijn opleiding, en moet er dan ook vanuit kunnen gaan dat deze van goede kwaliteit is. Met het experiment van Bussemaker is dat niet gegarandeerd".

De vakbond zegt zich ook niet te herkennen in de klacht dat de administratieve druk te hoog is. Volgens de LSVb ligt het probleem niet aan het stelsel, maar bij de instellingen zelf die te veel documenten aanleveren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl