ANP

Door redacteuren Robert Bas en Hugo van der Parre

De problemen bij de Nationale Politie zijn veel groter dan tot nu toe erkend werd. Na kritische rapporten van het ministerie, een lobby van burgemeesters en een brandbrief van agenten trekt nu ook de top van de politie zelf die conclusie. Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerde nota die in handen is van de NOS. 

De korpsleiding gooit het roer daarom drastisch om: burgemeesters krijgen weer meer te zeggen over de politie, er wordt straks veel scherper gekozen welke misdaadbestrijding prioriteit krijgt en de ambities moeten omlaag.

Burgemeester krijgt meer te zeggen

Financiële malaise 

Door bezuinigingen en reorganisaties staat de Nationale Politie er financieel heel slecht voor, blijkt uit het concept van het ‘Herijkt Realisatieplan Nationale Politie’. Er moet ruim twee keer zoveel worden bespaard als aanvankelijk gedacht: een half miljard per jaar. Bovendien verdubbelden de kosten voor een grote reorganisatie naar 460 miljoen euro.

De reorganisatie bij de politie is in 2013 ingezet. Alle 26 politiekorpsen gingen toen op in één landelijke organisatie met een centrale leiding in Den Haag.

Het personeel klaagt intussen steen en been omdat die reorganisatie nog altijd niet is afgerond. Ook de ICT en de bedrijfsvoering zijn nog steeds niet op orde.

Te veel personeel

De Nationale Politie komt verder in de financiële problemen doordat er te veel mensen in dienst zijn. Onder druk van de politiek zijn jarenlang te veel nieuwe studenten aangenomen op de Politieacademie.

Bij de start van de Nationale Politie in 2013 waren er 2500 mensen te veel in dienst. Inmiddels is dat teruggelopen tot 1500. Maar de politie krijgt geen extra geld voor deze politiemensen en moet het geld voor hun salarissen dus uit de eigen reserves halen. Al met al stapelden de financiële tegenvallers zich zo op.

Verslaggever Henrik Willem Hofs

Scherper kiezen

De politietop trekt dan ook een duidelijke conclusie: we moeten nu te veel tegelijk. Er zal scherper gekozen moeten worden. In de ogen van de korpsleiding zijn daarbij het op peil houden van de prestaties, het verbeteren van het welzijn van de medewerkers en het op gang brengen van de bedrijfsvoering het belangrijkst.

In het plan krijgen burgemeesters meer te zeggen over welke misdaden in hun regio de politie vooral moet aanpakken. De macht om die prioriteiten aan te geven lag bij de korpsleiding in Den Haag, maar de samenwerking tussen de regio’s en op (inter-)nationaal niveau was beneden peil.

Om de rust terug te laten keren in de organisatie is het ook van groot belang dat de personele reorganisatie dit jaar eindelijk eens wordt afgerond. Dat zal geen makkelijke opgave worden, want inmiddels hebben 10.000 van de 65.000 politiemedewerkers een bezwaarschrift ingediend tegen hun nieuwe functie.

Wilt u reageren? Mail naar hugo.van.der.parre@nos.nl

STER reclame