ANP

Zorgverleners die vanwege de problemen rond persoonsgebonden budgetten te laat betaald krijgen, kunnen bij de rechter extra loon afdwingen. De twee zogenoemde ketenregisseurs, die door staatssecretaris Van Rijn zijn aangesteld om de problemen rond pgb's op te lossen, hebben Van Rijn geïnformeerd over deze mogelijke schadepost.

In eerste instantie moeten de zorgverleners hun klant aansprakelijk stellen, maar als die kan aantonen dat de vertraging niet bij hem lag, moet de overheid over de brug komen.

Volgens de wet kunnen mensen die hun salaris vier tot acht dagen te laat ontvangen aanspraak maken op een loonsverhoging van 5 procent per dag. Als het salaris nog steeds niet betaald wordt, kan de verhoging oplopen tot maximaal 50 procent, en dat geldt dus ook voor zorgverleners die een vast salaris hebben. Voor zzp'ers gaat dit niet op.

Proceskosten

De ketenregisseurs houden ook rekening met kosten die mensen maken om hun zorgdeclaratie betaald te krijgen, zoals telefoonkosten, de inhuur van advocaten en proceskosten. 

Het is nog niet zeker dat de geïnventariseerde schadeposten in een speciale regeling worden opgenomen. Van Rijn wil eerst toetsen of de posten haalbaar zijn.

Compensatieregeling?

GroenLinks vindt dat Van Rijn zelf proactief actie moet ondernemen. Kamerlid Voortman: "Dus niet verwijzen naar de rechter, maar zelf komen met een compensatieregeling voor budgethouders en zorgverleners die door de wanorde bij de Sociale Verzekeringsbank extra kosten hebben gemaakt."

Vandaag zijn er hoorzittingen in de Tweede Kamer over de pgb-kwestie. De Kamer wil tekst en uitleg van onder meer de Sociale Verzekeringsbank over de omvang van de betalingsproblemen en wil weten hoe ze opgelost worden.

STER reclame