Een cel in de gevangenis in Veenhuizen
NOS Nieuws

Gevangenen zitten korter vast

Vorig jaar zaten er meer mensen in Nederland in de cel dan in 2013, maar ze zaten gemiddeld wel korter vast. Er zitten meer mensen vast voor lichtere vergrijpen waardoor de duur van de gemiddelde gevangenisstraf afneemt.

Steeds meer gedetineerden worden in gijzeling geplaatst, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat gebeurt bij een lichter vergrijp zoals het niet betalen van een verkeersboete.

De tijd die mensen dan in de cel doorbrengen is over het algemeen veel korter dan bij een verdenking van doodslag of moord waarbij mensen in voorlopige hechtenis zitten.

Allochtoon

In totaal zagen 43.240 mensen vorig jaar de binnenkant van een cel; 1,3 procent meer dan in 2013. Die stijging is opvallend. De afgelopen tien jaar was er juist een daling van het aantal gevangenen.

In verhouding zitten er volgens het CBS veel meer Nederlanders van allochtone afkomst in de cel dan autochtone Nederlanders. In totaal is 20 procent van de bevolking van allochtone herkomst terwijl zes op de tien gevangenen van allochtone afkomst is (zie kader).

Uitgesplitst naar leeftijd neemt het aantal jongeren tot 25 jaar in detentie af. De meeste gevangenen zijn tussen de 25 en 45 jaar oud (57 procent). Het aantal 45-plussers in de cel neemt toe.

Allochtone gevangenen naar afkomst

AfkomstPercentage Nederlandse bevolkingGevangenispopulatie
Marokkanen2,2%10.7%
Surinamers2,1%9,7%
Antilliaans ofArubaans 0,9%8,6%
Turks2,4%4,8%

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl