'Helemaal stoppen met gaswinning bij Wadden' EPA

De PvdA vindt dat er definitief geen toestemming moet komen voor gaswinning in het Waddengebied, zegt Tweede Kamerlid Jan Vos.  

Volgens de PvdA is het boren naar gas onder de Wadden te belastend voor het milieu en is er onvoldoende draagvlak voor. 

Sinds 2013 heeft oliemaatschappij Tulip Oil een vergunning voor een opsporingsvergunning. Vorige maand riep de Tweede Kamer minister Kamp op dat voorlopig stop te zetten. Een meerderheid steunde toen een motie van de Partij voor de Dieren om eerst in de Kamer te spreken over de Energievisie van het kabinet. Die visie wordt eind 2015 verwacht. Minister Kamp zou voor de zomer een definitief besluit nemen over de gasboringen.

Vergunning 

De Tweede Kamer bespreekt vandaag of een boorvergunning die door Tulip Oil is aangevraagd verleend moet worden. Tulip Oil wil boren in een gasveld dat deels onder Terschelling en deels ten noorden van het eiland onder zee ligt.

In het noorden is veel verzet tegen de gaswinning onder de Waddenzee. Voorafgaand aan het debat zal op het Plein in Den Haag worden gedemonstreerd. 

STER reclame