Kippenboerderij
NOS Nieuws

Daling antibioticagebruik veeteelt stokt

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

Het antibioticagebruik in de veeteelt is na jaren van sterke daling vorig jaar nog maar licht afgenomen. Uit het jaarlijkse rapport van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) blijkt dat het antibioticagebruik in 2014 met 4,5 procent daalde ten opzichte van het jaar ervoor.

Dat is aanzienlijk minder dan de daling in de jaren 2011, 2012 en 2013. Toen nam het antibioticagebruik ten opzichte van het voorgaande jaar telkens af met meer dan 20 procent.

De daling in 2014 komt voor het overgrote deel op het conto van de rundveesector. Daar daalde het gebruik met eenvijfde. Bij pluimveebedrijven steeg het gebruik juist weer met maar liefst 21 procent.

Ongevoeligheid

In 2010 spraken minister Schippers van Volksgezondheid en toenmalig staatssecretaris van Landbouw Bleker met de veesector af dat het antibioticagebruik eind 2013 met de helft moest zijn teruggebracht. Vorig jaar is die doelstelling door Schippers en de huidige staatssecretaris van Landbouw Dijksma verhoogd naar 70 procent minder antibioticagebruik in de veeteelt eind 2015. Als het tempo van de daling dit jaar niet fiks omhooggaat, wordt dat doel niet gehaald.

Het terugdringen van het antibioticagebruik is van groot belang in de strijd tegen antibiotica-resistentie. Hoe meer antibiotica mensen en dieren krijgen, hoe eerder bacteriën ongevoelig worden voor de middelen. Nederland was lang koploper in het overmatig gebruik van antibiotica in de veeteelt. Nu is ons land een middenmoter binnen de EU, maar nog steeds zijn er bedrijven die heel veel meer antibiotica gebruiken dan gemiddeld.

Cijfers per sector

Op 13 procent van de vleeskuikenbedrijven is het antibioticagebruik veel te hoog, bijna een verdubbeling vergeleken met 2013. Op 21 procent van de bedrijven is het aan de hoge kant. De kalkoenbedrijven doen het nog iets slechter: 27 procent geeft veel te veel antibiotica en 22 procent geeft relatief veel.

Het gestegen gebruik bij pluimvee komt deels door het voorschrijven van andere antibiotica. Er worden nu middelen gebruikt waarvan meer moet worden gegeven.

Van alle bedrijven in de kalversector gebruikt 12 procent veel te veel antibiotica. Bij nog eens ruim 40 procent is het gebruik aan de hoge kant. Van de varkensboeren geeft 8 procent veel te veel antibiotica aan zijn dieren. Op nog eens ruim 10 procent van de bedrijven is het antibioticagebruik relatief hoog.

In de rundveesector is het beeld veel gunstiger. Daar geeft 5 procent van de bedrijven veel te veel antibiotica, 8 procent zit aan de hoge kant.

Dierenartsen

Van alle dierenartsen hoort ruim 3 procent tot de zogenoemde grootvoorschrijvers. Nog eens 37 procent van de dierenartsen is ook niet bepaald zuinig met antibiotica.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl