ANP

Voor het tweede jaar op rij is er sprake van een flinke financiële meevaller voor het kabinet in de zorg. Wat betekent de meevaller voor u?

Erik Schut, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit, zegt dat er sprake is van een trendbreuk. "Tot 2012 stegen de zorgkosten fors, tot ongeveer 4 procent per jaar. Een stijging die veel hoger was dan wat we als bevolking extra verdienden per jaar. Dat was onhoudbaar. Sinds 2012 zie je een belangrijke trendbreuk dat de zorgkosten minder hard stijgen."

Overzicht zorgkosten afgelopen jaren

JaarZorgkosten en de begroting
2010-2,2 miljard (overschrijding)
2011-2,0 miljard (overschrijding)
2012-0,9 miljard (overschrijding)
2013+1,1 miljard (meevaller)
2014+2,0 miljard (meevaller)

Hoe komt het dat de trend is gestopt?

"Dat heeft te maken met drie factoren.

1. Het preferentiebeleid – in 2008 ingezet door verzekeraars – werpt vruchten af. Dat houdt in dat zorgverzekeraars in principe alleen de goedkoopste variant van een geneesmiddel vergoeden.

2. Sinds 2012 zie je dat verzekeraars zorg selectiever zijn gaan inkopen en sterker zijn gaan onderhandelen met ziekenhuizen. Sinds 2012 werken verzekeraars met een omzetplafond. Een ziekenhuis moet alle verzekerden van de verzekeraar jaarlijks voor een overeengekomen budget behandelen. In totaal over alle ziekenhuizen is met de minister van VWS afgesproken dat dit aantal niet meer dan 1 procent mag stijgen ten opzichte van het jaar daarvoor.

3. Patiënten gaan zelf bewuster met zorg om. Ze wachten langer voordat ze naar de dokter gaan. Dat komt omdat ze het eigen risico hebben zien stijgen van 220 euro naar 375 euro."

Hoe ziet de meevaller in de zorg eruit?

Zullen de zorgkosten de komende jaren dalen?

"Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Er zijn allerlei nieuwe geneesmiddelen in aantocht. Die zullen op hun beurt weer meer kosten met zich meebrengen. Bovendien wordt de bevolking steeds ouder. Waar het op neerkomt: de stijging van de zorgkosten zal door de genoemde ontwikkelingen minder zijn dan de jaren voor 2012."

Het ministerie geeft dus minder uit aan zorg, wat betekent dat voor de kwaliteit?

"Dat is de vraag. Dat moet worden onderzocht. We weten betrekkelijk weinig over de effecten op de kwaliteit, omdat de gegevens daarvoor onvoldoende zijn. Hoe moeten we dat meten en vervolgens relateren aan gezondheidswinst? Vraag is ook: gaat het niet ten koste van andere belangrijke dingen? Wordt er bijvoorbeeld nog wel genoeg geïnnoveerd in de zorg?

Als het gaat om de goedkopere medicijnen, dan hoeven mensen zich geen zorgen te maken. Als iemand echt een medicijn nodig heeft, kan de dokter dat gewoon voorschrijven."

STER reclame