Amnesty zou zijn geschaduwd tijdens het maken van het rapport Amnesty International

Marokko: martelrapport Amnesty is provocatie

tijd van publicatie

Marokko reageert woedend op het rapport waarin Amnesty International beweert dat er nog steeds wordt gemarteld in Marokkaanse gevangenissen. Op een persconferentie noemde een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken het rapport een provocatie. 

De regeringswoordvoerder wijst erop dat een wereldwijd onderzoek aanleiding was om enkele landen, waaronder Marokko, onder de loep te leggen. "Waarom moest Amnesty International juist op ons inzoomen?"

"Amnesty International onderzocht in 2014 141 landen. In 79 daarvan zijn martelpraktijken nog steeds aan de orde van de dag. Marokko heeft zelf in 2011 het initiatief genomen om het probleem aan te pakken."

Te vroeg

De woordvoerder wijst erop dat Marokko sinds het ingaan van de nieuwe grondwet stappen heeft ondernomen om systematische martelpraktijken uit te bannen. Het rapport komt volgens Marokko te vroeg in het proces. "Amnesty International probeert de veranderingen te forceren, maar dat heeft tijd nodig." 

Systematische martelingen behoren tot het verleden, maar, erkent Marokko, er zijn nog steeds losstaande zaken waarbij werd gemarteld. "Ook die pakken we aan, bijvoorbeeld door verantwoordelijken te vervolgen. Als Amnesty International over vijf jaar nog eens een onderzoek zou doen, zou het rapport er heel anders uitzien."

STER Reclame