Voetballen op een kinderdagverblijf ANP

Kinderen van vier jaar en ouder kunnen binnenkort op de buitenschoolse opvang in het Frans, Duits of Engels worden aangesproken. Nu is meertalige kinderopvang nog niet mogelijk.

Minister Asscher wil met een wetswijziging, die waarschijnlijk volgend jaar al ingaat, zorgen dat de opvang beter aansluit op internationaal en meertalig onderwijs. 

Helft van de tijd

Maximaal de helft van de uren op de buitenschoolse opvang mag van Asscher in een andere taal aangeboden worden. Dit zet de deur open voor native speakers, die bijvoorbeeld Frans als moedertaal hebben, als leider voor een groep kinderen.

Ook komen er proeven bij peuterspeelzalen en de dagopvang. Bij die experimenten wordt de opvang verzorgd door twee leiders; één die Nederlands spreekt, en iemand anders met een andere moedertaal. 

Uit de proeven moet blijken wat de gevolgen zijn voor de beheersing van het Nederlands.

STER reclame